• Početna stranica
  • Svi telefoni se spajaju paralelno preko ovog dvopola – samo jedan telefon može preuzeti liniju. Na ostalima se ne može prisluškivati!

    Advertisements