• Početna stranica
 • Jednostavnom računicom se da pokazati, da je bolje koristiti punovalni ispravljač sa 4 diode nego sa dvije diode. Koristimo li ispravljač sa dvije diode tada struja tereta teče naizmjence kroz jedan pa kroz drugi namot. Na prvi pogled, čini se da nema razlike kada koristimo samo jedan namotaj. Pogledamo li pažljivije na primjeru malih transformatora koji imaju isključivo jedan ili dva sekundara možemo vidjeti slijedeće: Trafo sa dvostrukim namotajima ima dva puta više namotaja.

  Da bi žica stala, mora biti dva puta manje kvadrature nego kada se radi o jednom namotaju. Dva puta manja kvadratura ima za posljedicu dva puta veći unutarnji otpor (2R). To znači da u punovalnom ispravljaču sa dvije diode, struja tereta teče naizmjenično kroz namotaje te disipira I*I*(2*R)/2 i I*I*(2*R)/2 u namotajima sekundara. Ukupno I*I*2*R.

  Kod punovalnog ispravljača sa 4 diode struja uvjek teče kroz jedan namotaj koji ima otpor R (bitno je da je trafo izveden sa jednostrukim sekundarom) te disipacija iznosi I*I*R. Zagrijavanje transformatora proizlazi iz gubitaka u primaru, jezgri i u sekundaru.

  Ako zanemarimo gubitke u jezgri i pretpostavimo da primar i sekundari imaju iste gubitke tada možemo slobodno reći da se transformatori sa dvostrukim sekundarom i punovalnim ispravljačem sa dvije diode griju 50% više od transformatora sa jednostrukim sekundarom i četri diode.

  Naravno, da će svatko reći, da tada imamo gubitke u naponu zbog dodatne dvije diode. Međutim, diode se mogu lako hladiti na hladnjaku, a i lako su zamjenjive. Ako ste imali priliku otvarati jeftine punjače akumulatora (nakon pregaranja), vidjet ćete da svi imaju 4 diode.

  Objašnjenje je upravo gore navedeno. Proizvođači bi mogli lako uštedjeti na dvije diode, ali bi tada morali povećati transformator (da namotaju još jedan sekundarni namot sa jednako debelom žicom). Rezultat bio bio trafo sa više željeza i bakra te bi punjač morao biti teži (jer trafo najčešće pregara i u spoju sa 4 diode). Hladnjaci za diode obično su od aluminija koji je više od dva puta lakši od željeza i bakra.

       Možda ste i vi napravili neki uređaj sa punovalnim ispravljačem od dvije diode. Sve ste lijepo proračunali, dali namotati trafo i mislili kako ste uspješno uštedjeli za dvije diode. Tek poslije ste opazili da vam se trafo poslije dužeg rada na nazivnoj snazi poprilično grije. Sad znate zašto. Čudno je, da se u školama, kada se uče ispravljački spojevi, to uopće ne spominje.

       Naša preporuka je: učite na tuđim greškama ! Izbjegavajte ispravljače sa dvije diode kada ih sami projektirate.

  Advertisements