U hladne dane, kada su centralna grijanja po kućama, uveliko u radu, bezbroj puta Vam se desilo da je nestalo “struje”. Tada sve staje i u kući nastupa hladnoća i pored toga što peć svoj posao odrađuje kako valja. Uzrok tome je što pumpa centralnog grijanja staje i topla voda iz peći staje. Nestanak “struje” može da prouzrokuje i veće havarije na Vašem centralom grijanju ako peć nije opremljena svim sigurnosnim uređajima za ovakve slučajeve. U ovo su se mnogi uvjerili.

Da Vam se ne bi ovakvo što događalo evo jadnog primjera za izradu PRETVARAČA sa 12 V istosmjerne struje  (AKUMULATOR)  na 220 V izmjenične za pogon Vaše pumpe centralnog grijanja u slučaju nestanka el. Energije.

Pretvarač radi automatski kako se Vi ne bi sekirali. Kada ima “struje” pumpa radi na “struju”  a kada je nestane on se po automatizmu aktivira i pumpa centralnog radi na akumulator. Kada struja dođe prebacuje se automatski na rad preko mreže a preko trafoa se akumulator dopunjava. 

            Pumpe za centralno grijanje po našim kućama su između 40 W i 110 W što ovaj pretvarač sa lakoćom pokreće. Snaga koja je prikazana na pumpi je snaga pumpe na osovini ili takozvana prividna snaga u ovom slučaju ta snaga nas ne interesuje. Nas interesuje stvarna ili radna snagu pumpe i koliku će struju pumpa povući iz mreže a dobijate je kada 220 pomnožite sa Amperima koje ta pumpa povuče. Naprimjer napon 220 V  i  I = 0.4 A  iz ovoga izlazi ( 220X0,4=88 ) da je stvarna snaga pumpe 88W. 

Akumulator od 55 Ah može bez problema pogoniti pumpu oko 5 do 6 sati. Ne bi bilo loše ugraditi veći kapacitativni akumulator, recimo onaj od 180 Ah sa kojim bi bili bez brige oko 20 časova ili još bolje 2 X 180 Ah što bi zadovoljilo nestanak  “struje” od dva dana.

UPUTE ZA IZRADU PRETVARAČA

12V (istosmjerne)  /  220V (naizmjenične)

Pretvarač se može opteretiti najviše 100 W radne snage, odnosno 10 A prividne snage. 

Mrežni trafo bi trebao biti po mogućnosti Toroidni gornjih karakteristika.

Otpornik 0,4 – 0,8 Ω / 5W izraditi od elektrootporne žice ( kantal, cekas ili sl. ) promjera 0,5-0,6 mm, dužina 40 – 80 mm.

Pravu dužinu odnosno omsku vrijednost otpornika, treba odrediti pri prvom puštanju pretvarača u probni rad. Ovim otpornikom ćemo ustvari odrediti približnu frekvenciju od 50Hz odnosno struju praznog hoda ( bez tereta na visokonaponskom dijelu transformatora ) od 2,5 A – 3,5 A što ovisi o predviđenom teretu: omski ili induktivni.

Relej je PR – 53 za 220 V / 50 Hz sa odgovarajućim podnožjem.

Hladilo za tranzistore izraditi od Al lima debljine 1 mm i ukupne površine 200–250 cm2.

 

 

 

PRVO PUŠTANJE U RAD

Pretvarač priključimo na mrežu od 220 V i akumulator 12 V. Ako uključimo prekidače Pr1 i Pr2 instrumentom ili na neki drugi način utvrdimo da na mjestu priključaka potrošača postoji napon 220 V a relej se uključio, mrežni dio pretvarača radi dobro.

Isključimo li sada prekidač Pr2 tranzistori moraju zaoscilirati što se može lako čuti.

Za ovu prvu probu otpornici R neka budu na višoj omskoj vrijednosti ( 0,8  Ω ). Ukoliko tranzistori ne zaosciliraju, a svi spojevi su u redu, treba zamijeniti vodove BAZA tranzistora na transformatoru. Kada pretvarač proradi, uključimo ampermetar u strujni krug akumulatora i otpornika i otporniku smanjimo vrijednost (eksperimentalno) do struje praznog hoda oko 3A.  OVIM JE PRETVARAČ ZAVRŠEN. 

Ostalo je još da provjerimo dali nam pretvarač, svaki put, proradi ako prekidač Pr2 isključimo kao simulaciju nestanka el. Energije u mreži od 220 V. Pretvarač mora svaki put da proradi i to sa i bez opterećenja na visokonaponskoj strani trafa. S opterećenjem će sigurno proraditi, pod uslovom, da nije prevelik, ali bez opterećenja može i zatajiti. U tom slučaju , kondenzator C2 treba povećati.

Pri probi žarulju ne treba koristiti kao teret pretvarača jer će se teško upaliti radi malog otpora u hladnom stanju, što je za pretvarač preveliko opterećenje i tranzistori ne mogu zaoscilirati.

Najpovoljnije je za probu koristiti neki motor približne snage 80 – 100 W, pa se istodobno može provjeriti frekvencija prema broju okretaja motora, naizmjenično uključivanjem i isključivanjem prekidača Pr2.

Advertisements