TAJNA SREBRNOG DOLARA

 Prije mnogo godina, oko 1896 ili 1897.godine, jedan Biblijski kolporter je hodao glavnom ulicom u San Francisku kada ga je zaustavio jedan starac i upitao zašto svoje  Biblije i knjige ne odnese u jednu dolinu iza Sakramenta.

   Kolporter je objasnio da nikada nije čuo za tu dolinu, ali biće mu drago da ode čim bude imao malo vremena.

Stranac se pozdravio sa njim i nestao u gomili.

   “To je čudno“, rekao  je kolporter sam sebi. ”Pitam se, zašto je taj čovjek razgovarao sa mnom? Kako je znao čime se bavim? Zašto je tako zainteresovan za tu dolinu? Moram jednog dana da odem tamo.”

   Ali prolazili su dani i nedjelje prepuni posla i kolporter nije otišao. Ipak, nekako  nije mogao da zaboravi šta je stranac rekao. Svakog časa mu se činilo da čuje glas: “Idi u tu dolinu“

   Konačno, osjetio je da ne može više da čeka. Zato je krrenuo  na put noseći sa sobom Biblije i druge knjige.

   Bio je to dug i zamoran put, jer u to vrijeme nije bilo automobila. Djelimično je putovao vozom, djelimično konjem, a jedan dio puta prešao je i pješke.

   Stigao je do jedne široke rijeke  preko koje još nije bio sagrađen most. Pitao se kako će preći na drugu stranu. Dok je tako čekao, na obali se pojavio jedan čovjek u čamcu sa veslima i pitao ga da li želi da pređe preko.

   “Naravno,” rekao je kolporter. “Koliko ćete mi naplatiti?“

   “Jedan dolar“ , odgovorio je čovjek i kolporter se složio.

   Na putu preko rijeke, kolporter je otvorio svoj novčanik i izvadio jedan srebrni dolar. To je bilo sve što je imao, a pošto je imao dovoljno vremena, počeo je malo bolje da zagleda. Bio je to novčić, ali na svojoj ivici imao je jednu ogrebotinu. Godina  na novčiću je bila 1896.

  Kada je stigao na drugu stranu, kolporter je dao čovjeku srebrni dolar i pozdravio se sa njim.

  “Obavezno posjeti prvu kuću u dolini”, rekao mu je čamdžija dok je odlazio.

  “Hoću“, odgovorio je kolporter, pitajući se šta bi to moglo da znači i šta će tamo pronaći.

   Uskoro je ugledao prvu kuću u dolini i požurio je do nje.

  Kada se približio kući, prednja vrata su se otvorila i troje dece je potrčalo prema njemu vičući: “Da li si donio našu Bibliju? “

  “Vašu Bibliju?“, začudio se kolporter .”Kako to mislite? Kako znate da ja prodajem Biblije?“

  “Oh, povikali su , mi smo se molili za Bibliju, ali mama nije imala novca da je kupi. Sada joj je Bog poslao novac pa smo bili sigurni da će nam poslati Bibliju.”

   U to vrijeme su već stigli do kuće i majka je izašla, čekajući da ispriča šta se dogodilo.

   “Istina je“, rekla je ona “već odavno želimo Bibliju. Molili smo se mnogo mjeseci, ali nikako nismo mogli da je kupimo. Onda ovog poslijepodneva, poslije molitve, jedan glas mi je rekao, idi i pogledaj kod prednjih vrata. Otvorila sam vrata, i tu, na zemlji ležao je srebrni dolar. Potpuno sam sigurna da ga je Bog poslao , znala sam da će uskoro stići i Biblija. Gospodine, da li vaše Biblije koštaju jedan dolar? “ Da”, odgovorio  on, ‘’samo jedan dolar.’’ Otvarajuci svoj kofer, izvadio je jednu Bibliju i predao je majci koja mu je zauzvrat dala  dolar koji   je pronašla tog poslijepodneva.  Sada je na kolportera bio red da se začudi.. Nešto je na dolaru privuklo njegovu pažnju. Bio je to novi dolar, ali je imao veliku ogrebotinu.  Godina je bila 1896.!

“ Nešto nije u redu“,upitala je majka zabrinuto. “Ne,ne “,odgovorio je, “ali gospođo, ovo je isti dolar koji sam ovog poslijepodneva dao čamdžiji koji me je prevezao preko rijeke, prije manje od sat vremena!”

“Koji čamdžija, “ pitala je žena. ” Na pristaništu.”

“Ali ovdje nema čamdžije, nikada ga nije ni bilo, koliko se ja sećam .”

“Ali on me je ovog popodneva prevezao preko rijeke i rekao mi da dođem u ovu kuću, i ja sam  mu dao taj isti srebrni dolar!”

Nastavili su da razgovaraju, diveći se načinu na koji Bog može da čini svoja čuda.

Tajna srebrnog dolara nikada nije riješena, ali ovaj kolporter i ova pobožna žena ubijeđeni su da je to Božje djelo. On je znao da ova majka sa troje dece želi da ima Bibliju i na svoj čudesan način joj je to omogućio.

Advertisements