SLIKA 1Sigurno se obilazeći mnoge trgovine, markete, supermarkete u svom životu, putujući svijetom koristeći razna prevozna sredstva nailazili na neke poznate logo-e. Gledajući te logo-e odmah bi prepoznali i brend, ali, da li ste se ikada zapitali da li taj logo ima neku skrivenu poruku.

Da li postoji nešto, oku neprimjetno “na prvu” što čini taj logo ipak posebnim i zašto je upravo takav?
Evo nekih poznatih logo-a i njihove skrivene poruke. Pogledajte: ( Kada kažemo skrivene poruke, ne mislimo bukvalno da su skrivene, nego su riječi koje čine taj logo odlično “projektovane” .

VAIO

SLIKA 2
U početku vam se čini da piše samo VAIO, ali ako pogledate malo bolje moći ćete vidjeti da se ovaj logo sastoji od dva dijela. Prvi dio su dva slova koja predstavljaju analogni simbol a drugi dio su dva broja. Time VAIO šalje poruku o razvijanju tehnologije, tačnije prelasku sa analogne na digitalnu tehnologiju.

Baskin Robbins

SLIKA 3
Bacite pogled da ružičasti dio. Šta vidite? Vidite broj 31 i to je broj okusa koje oni imaju u svojoj ponudi.

Mitsubishi

SLIKA 4
Mitsubishi logo ukorijenjen je duboko u prošlosti. On kombinira tri lista grba klana Tosa i tri dijamanta grba obitelji Iwasaki. Tri dijamanta predstavljaju pouzdanost, integritet i uspjeh. No, to nije sve. Riječ “Mitsubishi” se prevodi na “Mitsu” (tri) i “Hishi” (voda kestena,koja u Japanu označava oblik romba ili dijamantni oblik). (Izvor: Penske Social.)

Northwest Airlines

SLIKA 5
Ovaj logo zapravo ima dvije skrivene poruke. Prvo, ona ima N i W u negativnom prostoru. Drugo, trokut u krugu predstavlja sjeverozapad kao na kompasu.

FedEx

SLIKA 6
FedEx logo izgleda tekstualno veoma temeljan, ali ako bolje pogledate između E i X vidjeti ćete strijelu koja predstavlja brzinu i tačnost isporuke, kao moto firme.

Google

SLIKA 8

Jeste li ikada primjetiti kako Google logo ima četiri primarne boje u nizu kojeg je onda prekinula sekundarna boja? To je učinjeno namjerno. Google je htio pokazati da oni ne igraju po pravilima, a također da su razigrani iako im logo nije “nakićen”. Da bi to postigli, oni samo koriste jednostavna slova i boje.

SLIKA 9

Dva srednja slova T u nazivu Tostitos pokazuje dva prijatelja koji dijele tortilla čips i plešu ples salsa.

Formula 1

SLIKA 10

F1 logo je prilično jednostavan za shvatiti. Negativan prostor u sredini stvara 1.

Hope for African Children Initiative

SLIKA 11
Pri prvom pogledu na logo, učiniti će vam se samo karta Afrike. Ali ako bolje pogledate vidjeti ćete odraslu osobu i dijete okrenute jedno prema drugom.

Continental

SLIKA 12

Proizvođač guma u svoj je logo, preciznije, prva dva slova, sakrio trodimenzionalnu gumu.

Pepsi

SLIKA 13

U 2008. godini, Pepsi je potrošio milion dolara kako bi im Arnell Associates napravili novi logo(stari je na lijevoj i na desnoj novi). Kao rezultat toga, Pepsi je morao platiti milione više za ponovnu izradu logo-a. Zatim je u javnost “procurio” Arnell-ov dokument s pravom nazvan “Nevjerojatna dizajn strategija.” Dokument prikazuje da je novi Pepsi logo neka vrsta Da Vinci koda. Prema Arnell-ovom dokumentu, Pepsi logo se oslanja na Feng Shui, RenesansU, Zemlje Geodynamo, teorije relativnosti, svemira, i još mnogo toga. Tamo stoji i sljedeće : “Pepsi logo je ključ svemira.”???

Tour de France

SLIKA 14
Obratite pažnju na logo i primijetit ćete biciklista.

Amazon

SLIKA 15

Ovaj logo također spada među često viđene logotipove s često previđenim dizajnerskim rješenjima. Naime, strijela ispod imena spaja A i Z te sugerira da na stranici možete pronaći mnogo toga, a u isto vrijeme označava i smiješak, to jest zadovoljne korisnike.

NBC

SLIKA 16

Iako danas gotovo svi znaju da NBC-ev logo predstavlja pauna, tim više jer ga često spominju, isti je mnogima godinama promicao, a ideja je da simbolizira šarolik program ove televizijske kuće.

Advertisements