MOSTAR 5. i 6. 05. 2010.

Predavači na seminarima su prakticari sa visegodisnjim iskustvom u radu na projektima EU i projektnim aplikacijama, savjetnici u firmi u vodecoj regiju na području dobivanja nepovratnih sredstava i koristenja

RR & CO Knowledge Centre Ltd iz Ljubljane.

Ciljna publika:
– Javne ustanove, državne, entitetske, opcinske i gradske uprave;
– Visokoskolske ustanove;
– Istrazivacke organizacije;
– Velika, mala i srednja preduzeća;
– Nevladine organizacije, asocijacije, fondacije, udruženja građana;
– Individue zainteresirane za znanje i Mogućnosti bilo koje pitanje koje pružaju nepovratna sredstva EU-a.

Cilj seminara je predstaviti Mogućnosti za Korištenje nepovratnih sredstava

Evropske unije i reci gdje i kako ih dobiti, te pokazati kako ucesnicima povući sto vise novca iz EU-a za Svoju organizaciju.

Svi polaznici seminara dobit na kraju ce certfikat o d firme “RR & Co Knowledge Center” Ljubljana.

Za program prijavu i dodatne informacije o seminaru, javite se na kontakte naznacene ispod:

Josipa Terzić
Apriori organizacije BiH
koordinatorica projekta
tel: +387 63 408 597
fax: +387 36 343 440
mail:   josipa@apriori.ba  ;  mostar@apriori.ba

Web: www.apriori.ba  ;  www.eu-partners.eu

DO SADA ODRŽANI:

Sarajevo: 24. i 25. 03. 2010.
Banja Luka: 7. i 8. 04. 2010.

Advertisements