Za stare matematičare kažu da ne umiru. Oni samo izgube neke svoje funkcije.

Matematičari su poput Francuza: kad god im vi nešto kažete, oni to prevedu na svoj jezik i najednom je to nešto potpuno drugačije.

Šta su sve matematičari ili šta neki misle o matematici EVO:

matematičar

Čovjek koji nikad ne zna o čemu govori, niti zna je li to točno.

matematičar

Netko kome je tvrdnja: “Integral od minus beskonačno do beskonačno

Funkcije exp(-x^2) je jednak drugom korijenu od pi.” isto tako očigledna kao

što je tvrdnja “2+2=4” očigledna vama.

matematičar

Mašina za pretvaranje kave u teoreme.

matematičar

Osoba koja može brojati do dvadeset bez da skida cipele. — Mickey

Mouse

matematičar

Slijepi čovjek koji u mračnoj sobi traži crnu mačku koja nije tamo.

— Charles Darwin

matematičar

Čovjek koji, za ne više od godinu dana, riješi jednadzbu x^2-92y^2=1.

— Brahmagupta

matematičar

On je matematičar, a ona je neuračunljiva!

matematičar

Onaj koga ne zanima veza između stvarnosti i njegovih jednadzbi.

matematika

Igra bez cilja s pravilima bez smisla i s igračima koji najčešće ne

znaju što rade. (Mathematics may be defined as a game with no aim, with rules

that make no sense and with players that barely know what the hell they are doing.)

— IU

matematika

Igračka koju nam je dobacila priroda kako bi nas utješila i zabavila

u ovoj  dolini suza. — D’ Alembert

matematika

Prirodna znanost koja ima najmanje veze s prirodom. Uglavnom se sastoji

Od nastojanja da se nađu razlike među istovjetnim objektima i pokušaja

da se one zanemare među objektima koji nemaju ništa zajedničkog.

Ljude koji u tome  imaju više uspjeha od ostalih nazivaju matematičarima. — IU

matematika

Mathematics is the pursuit of necessary consequences of arbitrary axioms

about meaningless things.

(Matematika je potraga za nužnim posljedicama proizvoljnih tvrdnji o besmislenim stvarima.)

matematika

2 nije jednak 3 – čak niti za velike vrijednosti broja 2.

matematika

Mathematics is the systematic misuse of a nomenclature developed for

That specific purpose.

Advertisements