Početna stranica

PREUZETO SA:  http://medicor.wordpress.com/

 • Grip A (H1N1) : Kada se javiti ljekaru
 • Grip A (H1N1) : Upotreba ljekova
 • Grip A (H1N1) : Vakcinacija
 • Grip A (H1N1) : Kako se zaštiti
 • Grip A (H1N1) : Kako se prenosi
 • Grip ili influenca  je virusno oboljenje respiratornih organa uzrokovano virusom influence tipa A. Prenosi se sa čoveka na čoveka kao kapljična infekcija,odnosno kijanjem, kašljanjem ili fizičkim dodirom sa inficiranom osobom.
  Pandemija predstavlja epidemiju virusa koja se širi na planetarnom nivou, odnosno zahvata dva geografski različita regiona sveta i u kojoj je virus različite građe od onoga koji cirkuliše svake godine. To su i razlozi zbog kojih je Svetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju gripa A (H1N1) 11. juna 2009.godine – brzo širenje virusa H1N1 i njegova mutacija. Kako ljudi nisu zaštićeni protiv ovog novog oblika virusa, sve je veći broj onih koji su inficirani virusom gripa H1N1……..


  Virus gripa A (H1N1) se prenosi vrlo lako. Inficirane osobe mogu biti zarazne 24h pre pojave prvih simptoma bolesti. Takođe, one su nosioci virusa H1N1 svo vreme svoje bolesti što znači da i 7 dana nakon pojave simptoma gripa inficirana osoba može preneti virus drugoj osobi. Rizik od zaraze je vrlo izražen prvih 3-4 dana nakon pojave simptoma gripa H1N1. Virus se prenosi kapljičnim putem odnosno kapljicama iz nosa i usta inficirane osobe. Kada inficirana osoba kašlje ili kija, ove respiratorne kapljice se šire vazduhom. Ukoliko se inficirana osoba zaštiti rukama tokom kašlja, inficirane kapljice će se širiti putem ruku. Zdrav čovek može se inficirati virusom H1N1 ukoliko dođe u direktni kontakt sa inficiranom osobom putem respiratornih kapljica koje se šire vazduhom ili indirektno putem kontaminiranih površina ili rukovanjem. Prvi simptomi gripa H1N1 se manifestuju u prvih četiri dana nakon kontaminacije virusom. Međutim, oni se mogu pojaviti i do sedmog dana nakon infekcije.
  Kod većina osoba dobrog zdravlja nije potrebna intervencija i grip H1N1 ne ostavlja nikakve posledice. Međutim, postoje i grupe ljudi sa rizikom kod kojih virus H1N1 može da uzrokuje ozbiljne komplikacije. U rizičnu grupu ljudi spadaju trudnice, mala deca do 2 godine starosti, osobe koje boluju od nekog oblika raka ili imunodeficijencije (HIV), hronični kardiovaskularni bolesnici, dijabetičari i osobe starije od 65 godina. U slučaju pojave simptoma gripa H1N1 kod ovih osoba, neophodno je konsultacija lekara. Generalna razlika između običnog sezonskog gripa i gripa H1N1 je u tome što virus A sezonskog gripa napada osobe čiji je imuni sistem već oslabljen usled nekih faktora poput bolesti, nerazvijenosti ili starenja organizma. Zbog toga su njemu podložne stare osobe, hronični bolesnici i bebe. Virus A (H1N1) znatno smanjuje funkciju imunog sistema čoveka i najčeće napada mlade ljude i trudnice.