Početna stranica

Arheolozi proučavaju stup promjera 4 metra, koji je pronađen na brežuljku Palatin u Rimu, i za koji se vjeruje da je podupirao legendarnu rotirajuću blagovaonicu rimskog cara Nerona. Vjeruje se da je prostorija, otkrivena među ostacima Zlatne palače iz 1. stoljeća, upravo ona koju je u svom djelu Životi careva opisuje slavni rimski povjesničar Svetonije. 

neron 

“Glavna blagovaonica bila je okrugla i okretala se dan i noć kako bi pratila kretanje nebeskih tijela. Svi su stropovi bili u izrezbarenoj bjelokosti, a iza pregrada, koje su se mogle izvlačiti, krenula bi kiša ružinih latica ili bi iz skrivenih štrcaljki miomiris padao po gostima”, zapisao je Svetonije. Rotirajuća blagovaonica je imala promjer veći od 16 metara, a ležala je na stupu promjera 4 metra i četiri kružna mehanizma koji su okretali čitavu prostoriju. Taj je mehanizam bio vrhunac rimske tehnike, a pokretao se zahvaljujući kuglama ispod drvenog poda, a njihovo stalno kretanja je omogućavala voda. Stručnjaci vjeruju da je čitava prostorija mogla biti dugačka do 60 metara, a do sada je iskopano nekoliko stupova, uključujući i ovaj promjera 4 metra, te zid prilaznog hodnika. Arheologinja Maria Antonietta Tomei kaže da se na temelju otkrivenih ostataka može tvrditi da je u pitanju upravo legendarna blagovaonica. “Otkriće nema premca među arhitektonskim ostacima drvenog Rima”, rekla je. Zlatna palača bila je jedan od Neronovih najekstravagantnijih projekata, a oko glavne zgrade bilo je “razbacano” još manjih građevina. Na ulazu je stajala brončana statua cara visoka 40-ak metara, a u palači se nalazio amfiteatar i kompleks termi, kojeg je opsluživao akvadukt duži od 80 kilometara. Bilo je tu i vrtova, vodopada, zoološkog vrta i na stotine kipova. Prostorije unutar palače bile su ukrašene poludragim kamenjem i sedefom.
 
Nakon Neronove smrti, car Vespazijan je objekt otvorio za javnost. Sama povijest restauracijâ Neronove palače bila je turbulentna te je posljednjih nekoliko desetljeća više puta otvarana i zatvarana, a restauratori se i dalje grčevito bore da se ogromni kompleks ne uruši.
Advertisements