• Početna stranica
 •  

  win1Već duži period većinu popularnih operativnih sistema moguće je instalirati sa USB flash diska, no priprema za instalaciju sa USB flash diska često nije jednostavan proces. Ipak, ukoliko trenutno koristite Windows XP ili Windows Vista operativni sistem, pokazat ćemo vam kako na brz i jednostavan način možete pripremiti vaš USB flash disk za instalaciju Windows 7 operativnog sistema.

  Za razliku od Windows Vista operativnog sistema, Windows 7 je do sada dobio uglavnom veoma pozitivne ocjene od strane medija i krajnjih korisnika te će se po svemu sudeći već krajem ove godine značajan broj korisnika odlučiti na instalaciju ovog operativnog sistema.

  Pretpostavljamo da ste do sada već čuli da Windows 7 ima manje sistemske zahtjeve u odnosu na Vista operativni sistem, no kako instalirati novi Windows ukoliko posjedujete notebook ili netbook računar bez internog ili eksternog DVD čitača? Odgovor je, naravno, korištenjem USB flash diska.

  Već duži period većinu popularnih operativnih sistema moguće je instalirati sa USB flash diska, no priprema za instalaciju sa USB flash diska često nije jednostavan proces. Ipak, ukoliko trenutno koristite Windows XP ili Windows Vista operativni sistem, pokazat ćemo vam kako na brz i jednostavan način možete pripremiti vaš USB flash disk za instalaciju Windows 7 operativnog sistema.

  Ono što vam je potrebno je:

  – Računar sa Windows XP ili Windows Vista operativnim sistemom (32 ili 64-bitna verzija)
  – USB flash disk minimalnog kapaciteta od 4GB (preporučujemo one sa većom brzinom čitanja i pisanja)
  – ISO datoteka sa Windows 7 operativnim sistemom ili DVD medij na kojem se nalazi Windows 7 operativni sistem
  7-Zip aplikacija za pristup ISO arhivi i prenos na USB flash disk
  MBRWiz (ukoliko pripremate USB flash disk sa Windows XP operativnog sistema)

  Napomene:

  – 32-bitna (x86) “bootable” verzija USB flash diska može biti kreirana samo sa 32-bitnog operativnog sistema
  – 64-bitna (x64) “bootable” verzija USB flash diska može biti kreirana samo sa 64-bitnog operativnog sistema

  Windows Vista procedura

  Prijavite se na Windows Vista operativni sistem kao administrator, odnosno korisnik sa administratorskim privilegijama. Postavite USB flash disk u raspoloživi USB port.

  win2 

  Nakon klika na Orb (Start) ikonu, iz menija Accessories izaberite Command Prompt tako što ćete desnim tasterom miša kliknuti na Command Prompt te izabrati opciju Run as administrator.

  win3

  Nakon otvaranja command prozora, upišite DISKPART te komandu potvrdite sa tipkom Enter, što ćete uraditi i za ostale komande koje navodimo u nastavku. Nakon toga upišite LIST DISK (da bi prikazali koji diskovi su spojeni na sistem).
  win4

  Sa liste diskove ćete prepoznati svoj USB flash disk na osnovu kapaciteta, a ono što je potrebno jeste da zapamtite broj diska (npr. Disk 1, Disk 2 itd.).
  win5

  Kada ste pronašli broj svog USB flash diska, potrebno je da upišete komandu SELECT DISK N (gdje je N broj vašeg diska) te potvrdite komandu.
  win6

  Potom je potrebno da upišete komandu CLEAN, a nakon toga da kreirate particiju korištenjem komande CREATE PARTITION PRIMARY.
  win7

  Ukoliko dobijete obavijest od strane operativnog sistema da je pronađen novi USB flash disk te da ga treba formatirati, zanemarite ovu poruku.

  win8

  win9

   Nakon kreiranja particije, slijedi formatiranje. Prvo što je potrebno jeste da izaberete kreiranu particiju komandom SELECT PARTITION 1, upišete ACTIVE te nakon potvrde izvršite formatiranje korištenjem komande FORMAT FS=NTFS (što znači da smo izabrali NTFS kao datotečni sistem).
  win10

  Nakon završetka procesa formatiranje, potrebno je upisati komandu ASSIGN, a nakon toga upisati EXIT kako bi izašli iz DiskParta.

  win11

  Vrijeme je da iskoristite aplikaciju 7-Zip koju ste ranije preuzeli i instalirali. Korištenjem ove aplikacije (ili npr. aplikacije poput WinRAR-a koja nije besplatna), moguće je otvoriti ISO datoteku te njen sadržaj prenijeti na USB flash disk.

  Korištenjem My Computera ili Windows Explorera, provjerite pod kojim se slovom nalazi vaš USB flash disk. Ukoliko već imate spremnu ISO arhivu na lokalnom HDD-u, desnim tasterom miša kliknite na ikonu, zatim na 7-Zip, izaberite opciju Extract files te preko novog prozora pronađite svoj USB flash disk sa liste, odnosno slovo pod kojim je disk označen i kliknite na OK.

  Ukoliko vršite prenos datoteka sa DVD medija koji već sadrži Windows 7 instalaciju, potrebno je da kroz CMD upišite slijedeću komandu: XCOPY x:*.* /S/E/F y: gdje su x i y oznake vašeg DVD uređaja, odnosno USB flash diska.

  Nemojte zaboraviti da je neophodno da struktura datoteka iz ISO arhive ili sa DVD medija bude zadržana prilikom prenosa na USB flash disk.
  U zavisnosti od karakteristika USB flash diska, proces prenosa datoteka na USB flash disk može potrajati.

  win12

  Nakon okončanja ovog procesa, potrebno je da se vratite na command prompt prozor (ili ga ponovo otvorite) te upišite komandu N:\BOOT\BOOTSECT /NT60 N: pritom upisujući oznaku (slovo) vašeg USB flash diska umjesto N (u slučaju da kopirate sa DVD medija, prvo slovo bi označavalo slovo vašeg DVD uređaja). Na ovaj način dobili ste “bootabilan” USB flash disk sa Windows 7 instalacijom.

  Da bi instalirali Windows 7 sa pripremljenog USB flash diska, potrebno je da kroz BIOS izvršite odgovarajuća podešavanja kako bi računar izvršio boot proces sa USB flash diska. Informacije o načinu postavljanja uređaja za boot proces možete naći u priručniku vaše matične ploče ili notebook računara, a za privremeni odabir “boot uređaja” često se koriste tipke F2 ili F12.

  Windows XP procedura

  Prijavite se na Windows XP operativni sistem kao administrator, odnosno korisnik sa administratorskim privilegijama. Nakon postavljanja USB flash diska u odgovarajući USB port na notebook ili desktop računaru pod Windows XP operativnim sistemom, potrebno je da otvorite Device Manager tako što ćete nakon klika na Start polje, izabrati Run te upisati komandu devmgmt.msc.

  Alternativno, do Device Managera možete doći tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na ikonu My Computer, izabrati Properties, kliknuti na Hardware tab te izabrati Device Manager.

   win13

   Nakon toga potrebno je da izaberete Disk drives, spustite (otkrijete) listu klikom na + te odaberete vaš USB flash disk. Obilježite USB flash disk te desnim tasterom izaberete opciju Properties. Na novom prozoru izaberite tab Policies ta sa liste umjesto Optimize for quick removal (default) izaberite Optimize for performance opciju i kliknite na OK. Na ovaj način dobivamo mogućnost formatiranja USB flash diska pod NTFS sistemom, no obratite pažnju da je ovaj put neophodno da za uklanjanje USB flash diska iz USB porta koristite opciju Safely Remove Hardware sa ikone na taskbaru.

   win14

   Nakon toga je potrebno formatirati USB flash disk, a to ćete uraditi tako što ćete otvoriti My Computer (ili Windows Explorer), pronaći USB flash disk na listi te korištenjem desnog tastera miša izabrati opciju Format nakon čega ćete dobiti novi prozor gdje pod File system trebate izabrati NTFS, odnosno dodati određeni naziv pod Volume label i konačno kliknuti na Start kako bi započeli proces formatiranja.
  Nakon okončanja procesa formatiranja, potrebno je da raspakujete ranije preuzetu arhivu MBRWiz.zip na desktop (prenesite je na desktop te desnim tasterom izaberite 7-Zip i opciju Extract here). Kliknite na Start polje, izaberite Run te upišite CMD i kliknite na OK.

  Nakon otvaranja command prozora potrebno je da se pozicionirate na desktop direktorij, što je moguće učiniti korištenjem komande CD DESKTOP, uz potvrdu sa Enter tipkom.

  win15

  Da bi vidjeli pod kojim brojem se nalazi vaš USB flash disk, potrebno je da upišete komandu MBRWIZ /LIST. Nakon što pronađete broj vašeg USB flash diska, potrebno je da aktivirate particiju korištenjem komande MBRWIZ /DISK=N /ACTIVE=1 gdje je N broj USB flash diska kojeg ste ranije zabilježili. Nakon potvrde sa tipkom Y da se radi o odgovarajućem disku, izvršit ćete aktiviranje particije.

  win16

  Vrijeme je da iskoristite aplikaciju 7-Zip koju ste ranije preuzeli i instalirali. Korištenjem ove aplikacije (ili npr. aplikacije poput WinRAR-a koja nije besplatna), moguće je otvoriti ISO datoteku te njen sadržaj prenijeti na USB flash disk.

  win17

  Korištenjem My Computera ili Windows Explorera, provjerite pod kojim se slovom nalazi vaš USB flash disk. Ukoliko već imate spremnu ISO arhivu na lokalnom HDD-u, desnim tasterom miša kliknite na ikonu, zatim na 7-Zip, izaberite opciju Extract files te preko novog prozora pronađite svoj USB flash disk sa liste, odnosno slovo pod kojim je disk označen i kliknite na OK.

  win18 

  Ukoliko vršite prenos datoteka sa DVD medija koji već sadrži Windows 7 instalaciju, potrebno je da kroz CMD upišite slijedeću komandu: XCOPY x:*.* /S/E/F y: gdje su x i y oznake vašeg DVD uređaja, odnosno USB flash diska.

  Nemojte zaboraviti da je neophodno da struktura datoteka iz ISO arhive ili sa DVD medija bude zadržana prilikom prenosa na USB flash disk.
  U zavisnosti od karakteristika USB flash diska, proces prenosa datoteka na USB flash disk može potrajati.
  win19

  Nakon okončanja ovog procesa, potrebno je da se vratite na command prompt prozor (ili ga ponovo otvorite) te upišite komandu N:\BOOT\BOOTSECT /NT60 N: pritom upisujući oznaku (slovo) vašeg USB flash diska umjesto N (u slučaju da kopirate sa DVD medija, prvo slovo bi označavalo slovo vašeg DVD uređaja). Na ovaj način dobili ste “bootabilan” USB flash disk sa Windows 7 instalacijom.

  Da bi instalirali Windows 7 sa pripremljenog USB flash diska, potrebno je da kroz BIOS izvršite odgovarajuća podešavanja kako bi računar izvršio boot proces sa USB flash diska. Informacije o načinu postavljanja uređaja za boot proces možete naći u priručniku vaše matične ploče ili notebook računara, a za privremeni odabir “boot uređaja” često se koriste tipke F2 ili F12.

  Advertisements