• Početna stranica

 • motzrak

   

  Kompanija Magnetic Air Cars je napravila automobil koji radi na hladan kompresovani vazduh i ne emituje nikakve štetne gasove. Za sve je zaslužan Air Cycle Machine – uredjaj koji mehanički prenosi energiju bez trenja. Ovaj uredjaj usmerava vazdušne mlazeve koji dolaze iz rezervoara sa kompresovanim vazduhom pomoću turbokompresora sa vazdušnim ležištem i pojačivača vazdušnog mlaza postavljenih pod odgovarajućim uglom. 

  Po prvim tvrdnjama inženjera ove kompanije, autonomija kretanja vozila na vazdušni pogon je veća od onih sa električnim pogonom, jer automobil u pokretu usisava i kompresuje vazduh. Trenutno se traži najbolji izvor energije za pokretanje kompresora, kako bi se obezbedile najbolje performanse, najveća autonomija i što manje zagadjenje, a cilj je naravno nulta emisija štetnih gasova koja bi mogla da bude ostvarena korišćenjem baterija, solarnih ploča ili magnetnih generatora.

  Dugoročna misija kompanije je da svoju tehnologiju ugrade u aktuelne automobile, a ne da naprave sopstveni automobil. Na ovaj način bi automobili i dalje ostali na sličnom nivou cena uz eliminasanje zagadjenja.

 • Početna stranica

 • Advertisements