Početna stranica

A. VINA U DOSLOVNOM SMISLU RIJEČI (Scricto sensu)

I. kategorija bijela vina-mirna (pritisak CO2 manji od 0,5 bara)

 

a) bijela vina iz nearomatičnih sorata

suha

(sadrže od  0 do  4 g/l šećera)

  1

polusuha

(sadrže od  4 do 12 g/l šećera)

  2

poluslatka

(sadrže od 12 do 50 g/l šećera)

  3

slatka

(sadrže više od 50 g/l šećera)

  4

 

b) bijela vina iz aromatičnih sorata

suha

(sadrže od  0 do  4 g/l šećera)

  5

polusuha

(sadrže od  4 do 12 g/l šećera)

  6

poluslatka

(sadrže od 12 do 50 g/l šećera)

  7

slatka

(sadrže više od 50 g/l šećera)

  8

 

II. kategorija ružice – rose vina-mirna (pritisak CO2 manji od 0,5 bara)

 

a) ružice iz nearomatičnih sorata

suha

(sadrže od  0 do  4 g/l šećera)

  9

polusuha

(sadrže od  4 do 12 g/l šećera)

10

poluslatka

(sadrže od 12 do 50 g/l šećera)

11

slatka

(sadrže više od 50 g/l šećera)

12

 

b) ružice vina iz aromatičnih sorata

suha

(sadrže od  0 do  4 g/l šećera)

13

polusuha

(sadrže od  4 do 12 g/l šećera)

14

poluslatka

(sadrže od 12 do 50 g/l šećera)

15

slatka

(sadrže više od 50 g/l šećera)

16

 

III. kategorija crna (crvena) vina-mirna (pritisak CO2 manji od 0,5 bara)

 

a) crna vina iz nearomatičnih sorata

suha

(sadrže od  0 do  4 g/l šećera)

17

ostala crna

(sadrže više od 4 g/l šećera)

18

 

b) crna vina iz aromatičnih sorata

suha

(sadrže od  0 do  4 g/l šećera)

19

ostala crna

(sadrže više od 4 g/l šećera)

20

 

IV. kategorija biseri (pritisak CO2 od 0,5 do 2,5 bara)

 

a) biseri iz nearomatičnih sorata

suha

(sadrže od  0 do  4 g/l šećera)

21

ostala

(sadrže više od 4 g/l šećera)

22

 

b) biseri iz aromatičnih sorata

suha

(sadrže od  0 do  4 g/l šećera)

23

ostala

(sadrže više od 4 g/l šećera)

24

 

V. kategorija pjenušava vina (pritisak CO2 veći od 3,5 bara)

 

a) pjenušci iz nearomatičnih sorata

suhi

(sadrže od  0 do 15 g/l šećera)

25

polusuhi

(sadrže od 15 do 40 g/l šećera)

26

poluslatki

(sadrže od 40 do 80 g/l šećera)

27

slatki

(sadrže više od 80 g/l šećera)

28

 

b) pjenušci iz aromatičnih sorata

suhi

(sadrže od  0 do 15 g/l šećera)

29

polusuhi

(sadrže od 15 do 40 g/l šećera)

30

poluslatki

(sadrže od 40 do 80 g/l šećera)

31

slatki

(sadrže više od 80 g/l šećera)

32

 

VI. kategorija gaziranih vina (pritisak CO2 veći od 0,5)

 

a) gazirana vina iz nearomatičnih sorata

suhi

(sadrže od  0 do  4 g/l šećera)

33

ostali

(sadrže više od 4 g/l šećera)

34

 

b) gazirana vina iz aromatičnih sorata

suhi

(sadrže od  0 do  4 g/l šećera)

35

ostali

(sadrže više od 4 g/l šećera)

36

 

B. SPECIJALNA VINA

VII. kategorija žuta vina (Vins Jaunes) (kao npr. jeres, tokaj samorodni, prošek,…)

suha

(sadrže od  0 do  4 g/l šećera)

37

polusuha

(sadrže od  4 do 20 g/l šećera)

38

polusl. i sl.

(sadrže više od 20 g/l šećera)

39

 

VIII. kategorija alkoholiziranih vina (Vins Jaunes) (kao npr. porto, malaga, marsala, madera,…)

 

a) alkoholizirana iz nearomatičnih sorata

ekstra suho

(sadrže od  0 do  6 g/l šećera)

40

suha

(sadrže od  6 do 40 g/l šećera)

41

polusuha

(sadrže od 40 do 80 g/l šećera)

42

slatka

(sadrže više od 80 g/l šećera)

43

 

b) alkoholizirana iz aromatičnih sorata

ekstra suha

(sadrže od  0 do  6 g/l šećera)

44

suha

(sadrže od  6 do 40 g/l šećera)

45

polusuha

(sadrže od 40 do 80 g/l šećera)

46

slatka

(sadrže više od 80 g/l šećera)

47

 

IX. kategorija aromatiziranih vina (kao npr. vermut, bermet,…)

suha

(sadrže do 50 g/l šećera)

48

poluslatka

(sadrže od 50 do 10 g/l šećera)

49

slatka

(sadrže više od 100 g/l šećera)

50

 

Početna stranica

Advertisements