Motor sa unutrašnjim sagorijevanjem ima zadatak da hemijsku energiju unijetu u vidu pogonskog goriva sagorijevanjem pretvori u toplotnu energiju, a daljom transformacijom da tu energiju pretvori u mehanički rad. Motori sa unutrašnjim sagorijevanjem mogu se podijeliti na grupe i podgrupe, zavisno od njihovog konstruktivnog rešenja.

Prema principu rada, mogu se podijeliti na:
oto motore i dizel motore,

 

 

Prema vrsti korištenja goriva, mogu se podijeliti na:
motore koji kao pogonsko gorivo koriste benzin motore koji kao pogonsko sredstvo koriste dizel gorivo motore koji kao pogonsko gorivo koriste mješavinu butana i propana (tečni gas) itd.

Prema broju cilindara, dijele se na:

Jednocilindrične; dvocilindrične; višecilindrične

Prema rasporedu cilindara, dijele se na:

motore sa vertikalno postavljenim cilindrima motore sa horizontalno postavljenim cilindrima (linijski motori) motore sa koso postavljenim cilindrima

Prema načinu ostvarenja radnog ciklusa, dijele se na: četvorotaktne i dvotaktne

Prema načinu hlađenja, dijele se na: motore koji se hlade tečnošću i motore koji se hlade vazduhom

Motori se unutrašnjim sagorijevanjem mogu se međusobno uporediti na osnovu uporednih karakteristika, kao što su:
efektivna snaga (kW) ;
obrtni moment motora (Nm) ;
srednji efektivni pritisak (bar);
stepen kompresije ;
specifična težina ;
specifična potrošnja itd.

GLAVNI DIJELOVI MOTORA

Blok motora ; Glava cilindra; kolenasto vratilo ( radilica ) sa zamajcem ; klip sa plipnim prstenovima i klipnjačom ; cilindar ; ventili usisni i izduvni ; bregasto vratilo; poklopci motora (gornji i donji)

POGONSKI MEHANIZAM MOTORA

koljenasto vratilo ; rukavci vratila (glavni) ; rukavci vratila (ležeći) ; zupčanik koljenastog vratila ; remenica ; zamajac ; zupčanik na zamajcu ; klip ;osovinica klipa ; klipni prstenovi klipnjače.

RAZVODNI MEHANIZAM MOTORA

Bregasto vratiloVentili usisni i izduvniPodizači ventila sa šipkame i podizačimaKlackalice ventilaVentilske oprugeZupčanici razvodaLanci i lančanici ili zupčasti remen razvoda.

NEPOKRETNI DIJELOVI MOTORA

Blok motora; cilindar motora; glava motora; poklopci motora

AS091
AS092
AS093
AS094
AS095
Advertisements