Početna stranica

 
lezaji2Ležaji trenje smanjuju na različitim dijelovima koji se okreću, npr. .. na ležajnim čepovima vratila ili na kotačima koji se okreću na nepokretnim osovinama. Pokraj toga ležaji služe i kao oslonac dijelovima koji se okreću.
-Razlikujemo klizne i kotrljajuće ležaje. Kod kliznih ležaja Cep se okreće u ležajnim košuljicama ili ležajnim posteljicama. Dodirne površine su obično odvojene jedne od drugih uljnim filmom ili tankim slojem masti. Kod kotrljajućih ležaja vratilo nose kuglice, valjčići ili Iglice.

Ležajne posteljice
 
Radi lakšeg sastavljanja, klizni ležaji mogu biti dvodijelni, kao npr. .. kod glavnih ležaja koljenastog vratila ili ležaja klipnjače.
-Svaka ležajna posteljica ima čeličnu posteljicu na koju su naneseni tanki slojevi RAZLIČITIH ležajnih slitina.

 lezaj3

 

 

 

 

 

 

 

Dvodijelne posteljice glavnih ležaja koljenastog vratila su ugrađene u Kućište koljenastog vratila, dok su posteljice ležaja klipnjače ugrađene u noge klipnjače i njihove poklopce. Ležajne posteljice moraju biti vrlo točno ugrađene u svoja ležišta. Za njihovu izradu dolaze u obzir različite kovinske slitine, npr. .. Bijela KOVINA, olovna bronca, slitina aluminija i kositra.
-Nekada se za ležajnu kovinu najviše upotrebljavala bijela KOVINA, slitina kositra i olova. Danas se ona upotrebljava samo još za malo opterećene ležaje. Bijele kovine prednost je u tome da je relativno meka, pa se eventualna prašina ili druga strana tijela utisnu u kliznu površinu i ne oštećuju ležajne čepove. Nedostatak ove slitine je Nisko Talište, pa s narastajućom temperaturom brzo gubi čvrstoću. Suvremeni automobili imaju višeslojne ležaje, kod kojih su na nosivu čeličnu posteljicu nanesene različite ležajne slitine. Višeslojni ležaji su vrlo čvrsti, dobro odvode toplinu i imaju izdržljivu kliznu površinu.

 

lezaji1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pri pritisku na spojku ili zbog eventualnih koso ozupčanih zupčanika kojima koljenasto vratilo pokreće dodatne uređaje, na koljenasto vratilo djeluju i pritisci u uzdužnom (aksijalnom) smjeru. Da se koljenasto vratilo ne bi aksijalno pomicalo, jedan je od ležaja koljenastog vratila izrađen kao vodeći ležaj koji sa strane ima inercioni kolut – tanak kolut koji može biti dvodijelni, a prekriven je ležajnim slitinama – koji pri aksijalnim silama drži koljenasto vratilo u pravom položaju.
-Glavni ležaj koljenastog vratila dobivaju ulje za podmazivanje pod tlakom pumpe za ulje preko kanala u kućištu koljenastog vratila i kroz provrte u ležajima, gdje se ulje rasporedi po čitavoj površini kliznih čepova.
-Dio ulja preko provrta za ulje u koljenastom dolazi vratilo na ležaje klipnjače. Dotok ulja na ležaje klipnjače ovisi o zračnosti između koljenastog vratila i glavnih ležaja. Zračnost u glavnim ležajima ne smije biti veca od 0,0125 mm.
-Provrt za ulje, kroz koji se ležaj podmazuje, uvijek je na onom mjestu ležaja koje je najmanje opterećeno, što znači tamo gdje je radni pritisak najmanji. Drugim riječima: ulje ulazi u ležaj na mjestu najveće zračnosti između ležajne posteljice i koljenastog vratila.
-Dok se koljenasto vratilo okreće u ležaju, uzima ulje za sobom u smjeru okretanja i stvara uljni klin, čiji vrh seže na mjesto najvećeg pritiska. Sile koje se stvore u uljnom klinu znatno su veće od tlaka pumpe za ulje. Uljni klin podigne vratilo i sprečava da ono Sjedne na ležaj.
Ležajne košuljice

 
Neki klizni ležaj kao što su oni koji se npr. .. upotrebljavaju za ležaje klackalica iu glavama klipnjača, imaju okruglu jednodijelnu posteljicu.
-U svom najjednostavnijem obliku ležajna košuljica je izrađena od samo jedne kovine, obično od bronce. U ležajno Kućište je utisnuta, pri čemu je važno da provrt za ulje u njoj točno nalegne na dovod ulja u kućištu.
-Tamo gdje je dovod maziva težak ili onemogućen, ležajne košuljice mogu biti prevučene tvari slojem umjetne – politetrafluoretilen (teflon).

Advertisements