Početna stranica 

   NAČINI KONTROLE DEMONTIRANOG KOLJENASTOG VRATILA

Koljenasto vratilo u novije vrijeme izrađuje se od takozvanog moduliranog Liva, visokih mehaničkih karakteristika.
Ležišta koljenastog vratila odnosno rukavci koljenastog vratila, da bi izdržali duži vijek trajanja su u procesu izrade indukciono otvrdnuti i izuzetno tačno i glatko obrađeno sve to da bi se postigao što tačniji montažni zazor između rukavaca i ležaja.
klj1Rukavce koji se oslanjaju na blok motora nazivamo glavnim rukavcima, ležaje tih rukavaca glavnim ležajevima koljenastog vratila.
Montažni zazor tih sklopova iznosi 0,04-0,09 mm.
Rukavce za koje vežemo klipnjače nazivamo rukavci klipnjače, ležajeve tih rukavaca ležajevi klipnjače ili Leteci ležajevi.Zazor kod ovih sklopova iznosi 0,02-0,07 mm.
MAKSIMALNO dozvoljeni zazor glavnih ležaja iznosi 0,15 mm, 0,10 mm ležaja klipnjače.
Kada se ove mjere prekorače ide se na obradu rukavaca koljenastog vratila.
This umanjena rukavca su standardizovana ja podijeljena u klase ili specijale i imamo ih 3-5.
klj2Kao osnovna mjera za umanjenje rukavca je uzeta stotinka od 1. kola, što znači da će prvo umanjenje rukavca imati dimeziju za 0,254 mm manju od osnovne mjere.
Ja umanjenje 0,254 0,25 II umanjenje 0,508 0,50 III umenjenje 0,762 0,75 Ova umanjenja ili klase obilježavaju se 0,25, 0,50, 0,75 itd. .. U svom radu, koljenasto vratilo je veoma opterećeno na mehanička naprezanja što može dovesti do mehaničkog oštećenja iskrivnuća i sl. ..
klj3Kontrola koljenastog vratila se izvodi: kontrola opšteg stanja koljenastog vratila, kontrola rukavaca koljenastog vratila, kontrola kolinearnosti rukavaca, kontrola ležaja koljenastog vratila, kontrola zazora u ležištima, kontrola uravnoteženosti koljenastog vratila, kontrola prirubnih elemenata koljenastog vratila.

Ośno RASTOJANJE OSA RUKAVACA

KOLJENASTOG VRATILA

Ova kontrola podrazumijeva međusobni položaj glavnih rukavaca koljenastog vratila i rukavaca klipnjače.
klj4MAKSIMALNO dozvoljeno odstupanje spoljne površine rukavaca klipnjače od zamišljene Ose koljenastog vratila plus-minus iznosi 0.025 mm.
Kontrola se izvodi POMOĆU prizmi i komparatera sa magnetnim stalkom na ravnoj Idealno kontrolnoj ploči. Kontrolušu se dva i dva para rukavaca i klipnjače. Ovalnost rukavaca ne smije preći granicu od 0,03 mm.

Klase KOLJENASTOG VRATILA

Klase se međusobno razlikuju za 0.254 mm.Obilježavaju se 0,25, 0,50, 0,75 ili 0, 1, 2, 3.

MAKSIMALNO dozvoljeno trošenje

RUKAVACA KOLJENASTOG VRATILA

MAKSIMALNO dozvoljeno trošenje glavnih rukavaca koljenastog vratila iznosi 0,04 – 0,09 mm. Rukavaca klipnjače 0,02-0,07 mm.
Advertisements