Početna stranica

 

Zadatak klipa u motoru je vrlo složen, a uslovi funkcionisanja su osobito teški.

Klip je u svom radu napregnut i mehanički i termički, a grubo uzevši može se smatrati kao pokretni zid komore koju obrazuju cilindarska košuljica i glava motora.

Zadatak klipa motora je:prenijeti dejstvo sile pritiska gasova sagorjevanja preko odgovarajućeg mehanizma na koljenasto vratilo,voditi gornji dio klipnjače, odnosno njenu malu pesnicu,obezbjediti dobro zaptivanje kako bi se spriječio prodor gasova sagorjevanja u korito motora.

OZNAKE NA ČELU KLIPA

Na čelu klipa postoje oznake o dimenziji odnosno prečniku klipa, montažnom zazoru kojoj podklasi klip pripada i smjer rashladne tečnosti.
Primjer: 62,97 stvarni prečnik klipa
(klasa – specijala klipa) 0,04
montažni zazor A podklasa klipa ¯ smjer rashladne tečnosti.

AS117

 

MAKSIMALNO DOZVOLJENO TROŠENJE KLIPA I STUBLINE

Operacija brušenja cilindarskih košuljica vrši se u slučajevima kada je debljina materijala, koga treba skidati, manja od 0,15 mm.

Iz ovoga proizilazi da je maksimalno dozvoljeno trošenje klipa i stubline 0,15 mm.

Prije brušenja, treba preciznim mjerenjem svih košuljica cilindara odrediti na koju će se prekomjeru košuljice cilindara moči brusiti.

Prekomjeru, na koju će se sve košuljice dovesti brušenjem, treba odrediti na osnovu mjere najviše istrošene košuljice.

DODIRNE TAČKE KLIPNIH PRSTENOVA UBAČENIH U STUBLINU BEZ KLIPA

Krajevi klipnih prestenova ugrađenih u košuljicu cilindara ne smiju se dodirivati, odnosno moraju imati zazor od 0,2-0,4 mm i to kompresiona i taruča a uljno 0,3-0,7 mm.

Gornja granica istrošenja prestenova, poslije koje se prstenovi moraju mijenjati iznosi 0,7 mm.

KLASE I PODKLASE KLIPA

Cilindri u motoru su na osnovu mjerenja, nakon obrade, podjeljeni u 3 do 5 podklasa koje se između sebe razlikuju za 0,01 mm. Oznake za podklase cilindra utisnute su na donjoj strani prirubnice bloka, za koji se pričvršćuje korito motora.

 

AS044

 

Oznake koje obilježavaju ove podklase su slovne i to: (A,B,C,D,E).

Razvrstavanje cilindara na podklase ima svrhu da bi se postigao propisan montažni zazor između stubline i klipa koji iznosi 0,04-0,07 mm, zavisno od tipa i snage motora.

Ovakvo razvrstavanje na podklase je izvršeno i za klipove pa proizilazi da ono ima svoju svrhu samo onda kada se u stublinu podklase (A) ugradi klip podklase (A), odnosno u stublinu podklase (B) klip podklase (B) itd.

 

AS039

Advertisements