Vazdušno hlađenje:

Sve ih je manje, ali još uvijek ima automobila sa vazdušnim hlađenjem motora.
Prednosti su jednostavnija i jeftinija izrada i jednostavno održavanje.
Kod ovakvog hlađenja neželjena toplota se prenosi na okolinu strujanjem zraka preko površina koje se nalaze blizu izvora nastajanja toplote (kod SUS motora to su cilindri).
Veća površina znači i bolje odvođenje toplote sa motora, a dimenzioniše se da se u nekim normalnim zamišljenim uslovima obezbijedi da motor radi na optimalnoj radnoj temperaturi. Krilca i žlijebovi su normalni na ovakvim hladnjacima, jer imaju veću površinu za predaju toplote zraku koji ih opstrujava.
Kretanjem vozila, zrak struji po tim površinama i preuzima dio toplote na sebe. Stajanje ili sporo strujanje zraka uzrokuje slabije hlađenje, baš kao i nečistoće na rasipnim površinama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U zavisnosti od temperature okoline zavisi i hlađenje, što znači da u uslovima ekstremnijih hladnoća motor teško postiže optimalnu radnu temperaturu, a u toplijim uslovima hlađenje motora je otežano.

Ugradnjom ventilatora može se ostvariti prisilna cirkulacija zraka i na taj način poboljšati hlađenje. Rasipne površine se prave od materijala koji je dobar provodnik toplote.Vodeno hlađenje: Sistem vodenog hlađenja bazira se na principu postojanja posrednika u prenosu toplote, a pošto je kod rashladne tekućine, koja je u ovom slučaju posrednik i prenosi toplotu, najzastupljenija voda, sistem je nazvan vodeno hlađenje.

Princip rada motora podrazumijeva izgaranje goriva i pretvaranje hemijske energije goriva u mehanički rad. Pri tome nastaje toplota koju trebamo odvoditi u okolinu da bi se osiguralo da motor može da radi u uslovima optimalne radne temperature.

Prilikom konstrukcije motora vodi se računa o eventualnoj optimalnoj radnoj temperaturi motora koja ne smije biti veća od temperature ključanja planiranog rashladnog fluida, a ni blizu te temperature (kad rashladna tečnost proključa).
U zavisnosti od toga planiraju se materijali za izradu dijelova, sredstva za podmazivanje, dimenzionišu se elementi motora, praktično konstruiše se motor.
Poželjno je da motor što prije postigne optimalnu radnu temperaturu i da je zadržava.
Rashladna tekućina kruži kroz motor i na sebe preuzima toplotu koju treba odvesti u okolinu. Prenos toplote okolini se odvija kroz hladnjak na prednjem dijelu vozila.

Zbog konstrukcije hladnjaka sa puno površina preko kojih struji zrak, toplota ugrijane tekućine iz hladnjaka se na taj način predaje zraku koji opstrujava kanale hladnjaka i krilca koja su tu da bi povećala površinu kojom se predaje toplota okolini.

Međutim, rashladna tekućina ne dolazi odmah po startovanju motora u hladnjak, tačnije ne dolazi odmah do strujanja rashladne tekućine kroz cijeli sistem. Do strujanja kroz cijeli sistem dolazi nakon što rashladna tekućina dostigne radnu temperaturu motora (obično oko 90 do 95 stepeni Celzijusa).

 

Advertisements