Početna stranica 

Kako radi, prednosti i nedostaci
 
Dizelski motor nema svjećice, a za gorivo upotrebljava plinsko ulje. Paljenje u dizelskom Motoru uzrokuje visoka temperatura jako stisnuta zraka u cilindrima. Uslijed visokog tlačenja zrak se ugrije na temperature koje su više od temperature paljenja plinskog ulja. Plinsko ulje ne dolazi u cilindre pomiješano sa zrakom, nego ga pod visoki pritiskom u cilindre uštrcava posebna mlaznica. Kada dođe u dodir s užarenim zrakom, plinsko ulje se samo Zapali. Svaka mlaznica uštrca u cilindar točno odmjerenu količinu goriva koje dovodi pumpa pod visokim pritiskom koju pokreće motor. dizel4Količinu uštrcanog goriva, znači da i snagu motora u određenom trenutku podešava vozač papučicom akceleratora (gasa).
-Prednosti dizelskog motora su: Bolja iskorištenost goriva (a time i manji troškovi), dulji vijek trajanja i Niži troškovi održavanja.
-Nedostaci su: skuplja izrada, Veca težina, nešto bučniji rad, neprijatan miris ispuha i sporija ubrzanja.
dizel2 
-Dok je kod običnog benzinskog motora omjer kompresije oko 9:1, kod dizelskih kompresija je potreban omjer kompresije do 22:1, da bi se u cilindrima stisnuti zrak mogao dovoljno ugrijati za samozapaljenje dizelskog goriva. Prostor za izgaranje u dizelskom Motoru je manji nego u benzinskom Motoru jednakog radnog obujma, ali zbog velike kompresije mnogo je povoljnija potrošnja goriva.

 
dizel3-Gorivo se uštrcava pumpom Koja se okreće s polovicom okretaja koljenastog vratila. Mlaznice (dizne) – kojih ima u svakom cilindru po jedna – u pravom trenutku uštrcaju pravu količinu goriva i to po redoslijedu paljenja po cilindrima.
-Četiri takta u dizelskom Motoru smjenjuju se onako:
1.Usisni takt: čisti zrak se usisava u cilindar.
2.Kompresijski takt: prije nego što klip dođe u gornju mrtvu točku, mlaznica uštrcava gorivo i ono se Zapali.
dizel13.Radni takt: plinovi koji se sire pritisnu klip prema dolje.
4.Ispušni takt: klip u gibanju prema gore istiskuje plinove u ispuh.Automobilski dizelski motori obično imaju svjećicu (žarnicu), Koja olakšava Hladnog Pokretanje motora na taj način da prije pokretanja Zari toliko dugo da se zrak u cilindrima ugrije na dovoljno visoku temperaturu da bi se plinsko ulje zapalilo.

Advertisements