Početna stranica

Smjerni prenosnik

 Skretanje točkova pomoču volana mora se vršiti razmjerno malom silom (2 do 7 kp na dobroj cesti, pa do 40 kp na slabijem terenu) i s reagiranjem koje ne zahtijeva suviše veliku osjetljivost od strane vozača.

Za osobne automobile najpovoljniji prenosni omjer između puta volana i puta ručice prijenosnika koji postiže krajnje položaje točkova okretanjem volana od 2 do 2,5 puta, tj. 1:15 do 1:20. Kod teretnih se vozila volan okrene 3 do 6 puta uz prijenosni omjer 1:40. Veći broj okretaja volana uzima se kod sporijih vozila. Ugao kraajnjih položaja ručice iznosi 60 do 70°. Prijenosnici se uglavnom izvode kao:pužni prijenosnicivijčani prijenosniciprijenosnici sa zubima.

 

Pužni prijenosnici mogu biti izvedeni kao standardni globoidni prijenosnici poznati iz općeg mašinstva. Puž se izvodi kao dvovojan ili trovojan, sa srednjim uglom uspona od 7 do 10° i koeficijentom trenja 0,1. Izvedba pužnog prijenosnika s valjnim trenjem prikazana je na sl. 183. Ozubljeni valjak, mjesto čvrstog zuba pužnog kola, uležišten je na igličasti ležaj.

Vijčani prijenosnik s maticom prkazuje sl. 184. S obzirom na kružni put matice uležišten je ležaj osovine volana gibljivo, tj. u gumi. Uspon vijka je na krajevima povećan, uslijed čega se postiže samostalno vraćanje u središnji položaj.

Ozubljene, odnosno viječane površine gornji prijenosnika su cementirane, osim matice, čija je klizna površina obložena bijelim metalom. Prijenosnici moraju po potrebi imati mogućnost podešavanja mrtvog hoda i velike rezerve s obzirom na podmazivanje.
Spona i spojna motka
Djelovanje skretnih prijenosnika prenosi se na smjernu osovinu s pomoču spone i spojne motke. S obzirom na to da pojedini elementi upravljanja zauzimaju međusobno različite položaje u više ravnina, povezivanje tih elemenata vrši se s pomoču zglobova koji su u svim smjerovima pokretljivi, a to su uglavnom kuglasti zglobovi uležišteni u metalni ležaj ili u gumu.Izvedba krutog kuglastog zgloba prikazana je na sl. 188.

Ovakvim zglobom može se postići otklon spone i motke u svim smjerovima za 25° od srednjeg položaja. Kugla ili odsječak kugle potiskuje se na ležaj tlačnom oprugom, čime se sprečava nedopuštena zračnost koja bi mogla nastati trošenjem kliznih površina. Čelične klizne površine su kaljene. Mnoge izvedbe imaju kao ležajeve kugle od bronze.

Tačna dužina spone ili spojne motke postiže se uvijanjem ili odvijanjem zgloba prema sponi ili motki. Da se sitni udarci točkova nebi prenosili na prijenosnik i volan, sone su često amortizirane cilindričnim oprugama sl. 190.

Za spojne se motke ne smije upotrijebiti amortizirani kuglasti zglob.

Advertisements