Početna stranica 

Dakle, manuelni mjenjači su tip mjenjača gdje se promjena stepena prenosa vrši ručno djelovanjem na ručicu mjenjača, a za vrijeme promjene nogom se pritisne pedala kvačila mjenjača. Djelovanjem na pedalu kvačila, razdvajamo prenos snage sa motora prema mjenjaču, i to je prvi preduslov za promjenu brzine (poželjno potražiti kvačilo u ovoj rubrici). Teoretski jednostavno, ali praktično teže je izvediva promjena stepena prenosa i bez pomoći kvačila. Potreban je osjećaj, prilagođavanje broja obrtaja motora i mirna ruka.

 

Kod manuelnog mjenjača postoji najmanje par zupčanika za svaki stepen prenosa. Stepen prenosa za hod unazad ovdje nije zanimljiv, jer se umetanjem samo još jednog zupčanika problem rješava. Kada se bira prvi stepen prenosa (prva brzina), u sprezi su dva zupčanika različitih dimenzija.
Dimenzije su različite da bi se postigao cilj, a to su različite brzina okretanja vratila na ulazu u mjenjač (od motora) i na izlazu iz mjenjača (prema točkovima). Za recimo četiri obrtaja vratila na ulazu u mjenjač kod prve brzine imamo samo jedan obrtaj vratila na izlazu. Dakle, cijela snaga motora koju napravi dok četiri puta okrene to vratilo se prenese na samo jedan obrtaj vratila na izlazu iz mjenjača ka točkovima. Eto zašto tada automobil djeluje najjače, savladava najveće uspone, povuče najveći teret.Kod četvrtog ili petog stepena prenosa taj odnos se mijenja i za jedan obrtaj vratila na ulazu u mjenjač, na izlazu imamo isto toliko ili čak i manje od jednog obrtaja vratila na izlazu.
Dakle snaga jednog obrtaja vratila koje prenese motor odgovara izlazu za razliku od prethodnog slučaja. To je nedovoljno za savladavanje većih uzbrdica ili za polazak automobila iz stanja mirovanja, jer nema dovoljno snage. Ako su dimenzije zupčanika kod prvog stepena prenosa bile različite za onoliko puta koliko se razlikuje broj obrtaja na ulazu i izlazu mjenjača, jednostavno je zaključiti da je kod ovog drugog slučaja došlo do sprege zupčanika skoro istih dimenzija. Upravo to se radi ručicom mjenjača.
Biranjem prvog stepena prenosa djelujemo na mehanizam koji određena dva zupčanika stavlja u spregu i omogućava prenos snage (obrtaja) preko njih. Promjenom u drugi stepen prenosa oslobađaju se sprege prva dva zupčanika i u spregu stavljaju druga dva koji prenose snagu i gdje su razlike u dimenzijama zupčanika takve da odgovaraju drugom stepenu prenosa. Tada bi umjesto da su potrebna četiri obrtaja vratila na ulazu u mjenjač za jedan na izlazu iz mjenjača bila potrebna 2,5 obrtaja.
Dok dolazi do promjene, pritiska se pedala kvačila da bi se spriječio prolazak snage u mjenjač za vrijeme promjene i ono užasno škripanje što se nekada čuje.Kod održavanja mjenjača jedina je preporuka da u njemu uvijek ima dovoljno ulja. Jednostavno je provjeriti, odvije se vijak za ulje sa strane i ako je nivo ulja u ravni sa dnom tog otvora, ulja je dovoljno.
Još nešto, ne koristi se isto ulje za motor i za mjenjač i elemente transmisije, ali o tome je najbolje raspravljati sa trgovcem prilikom kupovine.

 

AS103

AS104

 

AS105

Kod automobila s prednjim pogonom ili s motorom straga, križni zglobovi izravnavaju oscilacije pogonskih vratila (poluvratila ili poluosovina) koja prenose snagu na pogonske kotače. Osim toga u automobilima s prednjim pogonom na vanjskim stranama pogonskih vratila kotača mora biti kuglasti zglob koji na vratilima koja se okreću omogućava okretanje kotača upravljačem, a istodobno prati oscilacije kotača na oprugama.

Advertisements