Što se u punoj tehničkoj terminologiji naziva katalitički konvertor. Moderan se automobil ne može ni zamisliti bez tog važnog sklopa za pročišćavanje ispušnih plinova.

U njemu dolazi do naknadnog izgaranja štetnih tvari u ispušnim plinovima, uz emisiju neotrovnog ugljičnog dioksida i vodene pare. Sastoji se od zaštitne oplate od visokootporne čelične mreže i saćaste jezgre od keramike ili metalne folije. Jezgra je presvučena malim količinama plemenitih metala – platine (Pt), rodija (Rh) i paladija (Pd).

U jezgri katalizatora benzinskih motora odvijaju se tri kemijske reakcije, pa su oni trostrukog djelovanja (mnogi njemački izraz 3-Wege pogrešno prevode kao trostazni).

Otrovni se ugljični monoksid (CO) oksidira u neotrovni ugljični dioksid (CO2), ugljikovodici (HC) se oksidiraju u vodenu paru i ugljični dioksid, a kancerogeni se dušični oksidi (NOx) reduciraju u inertni dušik. Kod dizel motora problem je pretežito u dušičnim oksidima, pa oni koriste takozvane deNOx katalizatore. To su katalizatori jednostrukog djelovanja.

Advertisements