– Porscheov i BMW-ov izraz za digitalnu elektroniku benzinskih motora, koja upravlja svim bitnim sustavima, posebice napajanjem i paljenjem. Na temelju informacija o broju okretaja i opterećenju (tlakovima) motora podešavaju se najpovoljniji stehiometrijski omjeri goriva i zraka te ukupna količina smjese i vremena ubrizgavanja.

Novi su motori opremljeni reguliranim katalitičkim konvertorima (katalizatorima) s lambda sondom, koja mjeri udio kisika u ispušnim plinovima. Na temelju te informacije upravljačko računalo proračunava omjer goriva i zraka na usisu te dodatno korigira parametre sustava za ubrizgavanje.

Advertisements