– dizajniranje (konstruiranje) automobila u svrhu što boljeg recikliranja upotrijebljenih materijala. Tako se smanjuju proizvodni troškovi, jer se smanjuje cijena ulaznog materijala, te se istodobno štedi energija i poboljšava ekologija.

Smanjenje zagađenja okoliša poboljšava se kroz manji utrošak energije (što je izravno povezano s zagađenjem) i zbrinjavanje otpada. Najbolje se mogu reciklirati metali – čelik od 60 do 90 posto, a neželjezni metali (posebice aluminij) čak do 100 posto. Polimerni se materijali mogu reciklirati do 80 posto, prvenstveno stoga što su često onečišćeni drugim materijalima.

Gumeni se produkti mogu reciklirati do 85 posto, a staklo do 60 posto. Najveći je napredak napravio Audi A8 s aluminijskom karoserijom (ASF – Audi Space Frame) i drugim ‘ekološki svjesnim’ materijalima.

Ukupno se može reciklirati u čak 90-postotnom iznosu. U većini modernih zemalja svijeta planira se uvesti ‘ekološka taksa’ na automobile, koja će biti najveća kod automobila koji se mogu najlošije reciklirati.

Advertisements