Početna stranica

Do detonacije dolazi kada preskoči iskra koja izgori u blizini elektroda svjećica. Plameni val koji tada nastaje širi se po cijelom radnom prostoru i tlači još neizgorenu smjesu od koje se stvara niz novih žarišta oko kojih se šire valovi (koji inaće potiskuju klip) brzinom i do 300 – 500 m/s (kada motor radi kako treba ta brzina izgaranja iznosi 40 – 60m/s). Usljed tih novih valova smjesa se još više stlačuje a samim time jako se povisuju temperature i tlakovi a reakcije koje se odvijaju u samome udarnome valu koji dostiže brzine I preko 1 000 m/s. Kada se se to desi onda možemo pričati o detonaciji.
Detonacije u otto-motora je prebrzo, eksplozivno i nekontrolirano izgaranje goriva. Nova žarišta koja nastaju u nepovoljnim uvjetima a posljedica su previsoki tlakovi koji dovode do pregrijavanja dijelova motor te konačno do njihovih deformacija ili oštečenja (čelo pregori, habanje klipa). Prepoznat detonaciju možemo po gubitku snage na visokim okretajima, ali prije svega po buki motora koja proizvodi metalni zvuk (kao da udara metal od metal).

 
svijecice5svijecice6

 

 

Uzrok detonacije kod otto motora:
– neprikladno gorivo (primal oktanski broj)
– loša raspodjela smjese u cilindru
– forsiranje motora
– oblik izgarnog prostora
– prerano paljenje
– prevelik stupanj kompresije
 
Posljedice detonacije kod otto-motora:
– Temperature materijala iznad ili na granici materijala, habanje te njihova deformacija
– Povećanje tlakova te samim time prejaki udarci na čelo klipa koja zatim trpe ogromna opterečenja a nastradava klipni mehanizam te posebno ležajevi
– Smanjenje snage koje se posebno osjeti na višim okretajima.
– Toplinski gubitci.

Uslijed previsokih temperatura u unutrašnjosti motora može doći do samozapaljenja.
Samopaljenje smjese najčešće nastaje zbog užarenih djelova motora (elektroda svičice, ispušni ventil ili naslage). Moment paljenja postaje nekontroliran, tlak raste kao i temperatura motora što kasnije dovodi do deformacija, ali još važnija stvar jest da se paljenje pomiče sve ranije. Motor u radu je nemiran i lagano vibrira, gubi snagu (posebno na visokim okretajima) i pregrijava se, a udarci od nepravilnog rada posebno opterećuju ležajeve (posebno očice klipa ili bolcen te leteći ležajevi iz razloga što više nema dvoljno filma ulja između njih i radilice).

Treba da obezbjedi slijedeće zahtjeve:mora obezbjediti normalan rad motora pri naglim promjenama pritiska i temperature motora,potpunu hermetičnost pri svim pritiscima, kako bi se spriječilo prodiranje gasova iz kompresionog prostora,pravilno odvođenje toplote sa elektroda svjećice,dobru izolaciju i pri visokim temperaturama kako bi se spriječilo prodiranje struje visokog napona,mehaničku otpornost elektroda i izolatora itd.

INTERVAL U KOJEM SVIJEČICA MOTORA RADI,

TEMPERATURA SAMOČIŠĆENJA SVIJEČICE

 

AS002

 

Pri različitim režimima rada motora dijelovi svjećice ne smiju imati temperaturu višu od 850 stepeni C, pošto tada došlo do usijanja elektroda svjećica i prilikom dodira s radnom smješom bi došlo do tzv. Samopaljenja smješe, odnosno došlo bi do paljenja smješe prije preskakanja varnice na svjećici, a time do preranog paljenja pračenog grubim radom motora, padom snage motora i dr.Pored ove temperature potrebno je da temperaturni dijelovi svjećice budu veći od minimalne temperature, kako bi se obezbjedilo sagorjevanje čestica ugljika i čađi koje bi se taložile po elektrodama.
AS026
Ta temperatura se naziva «Temperatura samočišćenja» svjećice a ona se kreće oko 500 stepeni C. Iz ovoga slijedi da bi temperatura svjećice, u svim režimima rada, trebala da se kreće između 500 – 850 stepeni C.

HLADNE I TOPLE SVIJEČICE MOTORA

 

Različiti motori različito opterečuju svoje svjećice, a da bi se održala njihova radna temperatura između 500 i 850 stepeni C potrebno je konstrukciju svjećice prilagoditi forsiranosti motora.
Za jače opterečene motore uzimamo hladnije svjećice, a za manje opterećene motore koriste se toplije svjećice.
AS096
Kao značajna karakteristika svjećica uzima se njena toplotna vrijednost.
Ova toplotna vrijednost predstavlja broj stotih dijelova minute potrebnih da se vrhovi elektroda svjećice dovedu do usijanja.
Ukoliko je ovo vrijeme veće svjećica je hladnija i obrnuto, ako je kraće svjećica je toplija.
Ova vrijednost se određuje na specijalnom radnom stolu.

AS037

 

DIJELOVI SISTEMA ZA PALJENJE SMJEŠE

KAKO FUNKCIONIŠE,

GREŠKE KOJE SE JAVLJAJU NA OVOM SISTEMU

Ovaj sistem je sastavljen iz dva kola električne struje i to:

Kolo struje niskog napona ili tzv.

Primarno kolo struje koje se sastoji od:izvora električne struje,prekidačaplatinskih dugmadi5. provodnikaprimarnih namotaja u indukcionom kalemu,kondenzatora

Kola struje visokog napona ili sekundarnog kola struje koje se sastoji:Sekundarnih namotaja u indukcionom kalemu,kape razvodnika paljenjarazvodne ruke,električnih provodnika,svjećice.

 

GREŠKE NA SISTEMU ZA PALJENJE

 

Greške na ovom sistemu koje mogu nastupiti izazivaju izostajanje paljenja motora, gubitak snage motora, veća potrošnja goriva i slično.

Greške su: prekid struje niskog napona, platinsko dugme ne prekida struju niskog napona, kondenzator pribio prema masi pa je kapacitet ravan «0».

Prekid primarnih namotaja u indukcionom kalemu, platinska dugmad nagorjela ili probila prema masi. Greške u kablovima visokog napona, naprsline na razvodnoj ruci ili kapi, svjećica u kvaru.

Advertisements