– digitalni tonski prijenos, kakav se koristi u svim modernim audiosustavima. Temelji se na pretvaranju analognog (tonskog) u digitalni signal, koji se lako prenosi i po potrebi dorađuje. Nakon prijenosa digitalni se signal ponovno pretvara u analogni tonski.

Advertisements