– elektrohidraulički sustav kočione potpore koji u kritičnoj situaciji uspostavlja najveći intenzitet kočenja neovisno o pritisku papučice kočnice i tako znatno skraćuje zaustavni put.
Daimler Chrysler je 1996. promovirao revolucionaran sustav kočne potpore BAS (Brake Assistant) koji u kritičnoj situaciji (neovisno o pritisku papučice kočnice) uspostavlja najveći intenzitet kočenja. Tako se znatno skraćuje zaustavni put, što je često presudno za izbjegavanje nesreće.
Ispitivanja su pokazala da većina vozača u kritičnoj situaciji reagira brzo, ali nedovoljno energično. U prvom se trenu kalkulira s pritiskom papučice kočnice te se nepotrebno troše dragocjeni metri zaustavnog puta. Kad vozač vidi da je ‘vrag odnio šalu’, često je prekasno za nadoknadu propuštenog.
Problem rješava BAS. Radi se o elektrohidrauličkom sustavu napravljenom na osnovi klasičnog kočionog servouređaja. Uz pomoć membrane i komore s podtlakom (ostvarenom energijom motora) ostvaruje dodatnu silu na klipu glavnog kočionog cilindra.
Bitna je novost što uređaj ima energetski (podtlačni) spremnik koji u svakom trenutku raspolaže energijom dovoljnom za postizanje najintenzivnijeg kočenja.
Sustavom upravlja ‘pametna elektronika’ koja prepoznaje paničnu reakciju vozača i neovisno o pritisku papučice kočnice uspostavlja silu kočenja na granici aktiviranja ABS uređaja. Aktivira se elektromagnetskim ventilom koji u desetinki sekunde povećava podtlak u podtlačnoj komori i generira dodatnu kočionu silu. Kočioni sustav opremljen BAS-om djeluje autonomno i osigurava maksimalno kočenje na granici fizikalnih mogućnosti (prionjivosti između gume i podloge) sve dok vozač drži pritisnutu papučicu kočnice. To će posebice koristiti kolebljivim vozačima.
Nakon limuzina s trokrakom zvijezdom BAS su počeli koristiti BMW, Audi, Renault, a uskoro će i ostali. Slično kao što je bilo i sa ABS-om, za godinu-dvije će biti BAS u serijskoj opremi svih ‘pravih’ automobila.

Advertisements