je sustav recirkulacije ispušnih plinova koji se češće naziva EGR – Engine Gas Return (engl. povrat plinova motora). Povratom dijela ispušnih plinova u usisnu cijev snižavaju se vršne temperature izgaranja, čime se znatno smanjuje sadržaj kancerogenih dušičnih oksida u ispuhu. Za razliku od štetnih ugljičnog monoksida (CO) i ugljikovodika (HxCy) u ispuhu koji ukazuju na nepotpuno izgaranje, dušični oksidi (NOx) nastaju zbog nesavršenog izgaranja.
Njihovom nastanku pogoduju previsoke vršne temperature tijekom izgaranja koje mogu prerasti 1100°C. Problem se može umanjiti povratom dijela ispušnih plinova i njihovim miješanjem s čistom usisnom smjesom. Tako se snizuju vršne temperature, a izgaranje postaje ‘mekše’ i pravilnije. Manji se dio ispušnih plinova vraća u usisnu cijev preko povratne cjevčice i regulacijskog ventila.
Njime upravlja elektronski sklop na temelju brzine vrtnje, usisnog tlaka i temperature motora. Povratom (recirkulacijom) ispušnih plinova smanjuje se količina dušičnih oksida u ispušnim plinovima do 60 posto. Njihova je količina ograničena zbog lošeg utjecaja na potrošnju goriva, sadržaj ugljikovodika u ispuhu i mirnoću rada motora. Zato se u ‘leru’ isključuje povrat ispušnih plinova. Manjkavost ovog sustava je i u velikoj osjetljivosti povratne cjevčice i regulacijskog ventila na začepljenje prljavim ispušnim plinovima.

Advertisements