Primjeri koji slijede daju opće naputke o izražavanju vremena u engleskim rečenicama. Na primjer, “What time is it?” može se reći i kao “What is the time?” ili “Do you have the time?” U engleskom, obično se govori a.m. or p.m. poslije svih pisanih brojeva za sate, premda se koristi i 24-satna skala

 Puni sati 

“It is one o'clock” (dodati a.m. prije podne; ili p.m. poslije podne) može se napisati i kao 1300 hours ili skraćeno 1300 hrs. 

“It is twelve noon” može se napisati i kao “noon” or “midday.” 

 Pol sata

“It is half past three.”             (3:30 p.m.)

“It is 11:30”                  (dodati a.m. prije podne; or p.m. poslije podne)

 Četvrt sata

“It is quarter past eleven” ili “It is 11:15” (dodati a.m. prije podne; or p.m. poslije podne).

“It is quarter to (till) ten” ili “It is 9:45” (dodati a.m. prije podne; or p.m. poslije podne). 

 Minute 

“It is eight minutes past nine in the morning” ili “It is 9.08 a.m.”

“It is 18 minutes to six in the evening” ili “It is 5.44 p.m.”

Mjeseci u godin 

Hrvatski  English  Abbreviation 

siječanj January Jan. ili JAN  
veljača February Feb. ili FEB  
ožujak March Mar. ili MAR  
travanj April Apr. ili APR  
svibanj May Nema skraćenice
lipanj June Jun. ili JUN  
srpanj July Jul. ili JUL  
kolovozt August Aug. ili AUG  
rujan September Sept. Sep., SEPT ili SEP
listopad October Oct. ili OCT  
studeni November Nov. ili NOV  
prosinac December Dec. ili DEC  

Mjeseci se, za razliku od hrvatskog, uvijek pišu velikim slovom. 

 Dani tjedna 

Hrvatski         English         Abbreviation

ponedjeljak Monday Mon. ili MON
utorak Tuesday Tue. ili TUE
srijeda Wednesday Wed. ili WED
četvrtak Thursday Thurs. ili THUR
petak Friday Fri. ili FRI
subota Saturday Sat. ili SAT
nedjelja Sunday Sun. ili SUN

 Dani se, za razliku od hrvatskog, uvijek pišu velikim slovom.

 Godišnja doba

 Hrvatski         English 

proljeće Spring  
ljeto Summer  
jesen Autumn (also Fall in the U.S.)
zima Winter  

Godišnja se doba, za razliku od hrvatskog, uvijek pišu velikim slovom.

Datumi

Najčešće se rabe redni brojevi da se označi datum.

Britanski            Američki 

12 May 1995   May 12, 1995
31 August 1995 August 31, 1995
2 June 1994   June 2, 1994

BROJEVI

Glavni brojevi

Redni brojevi

Mjere

Američki i britanski novac 

I u SAD i u Velikoj Britaniji zarez (,) se koristi da odvoji tisuće od stotina a točka (.) kao decimalni zarez. 

Broj          Engleski 

0                      zero (Britanski nil ili nought)

1                      one

2                      two

3                      three

4                      four

5                      five

6                      six

7                      seven

8                      eight

9                      nine

10                    ten

11                    eleven

12                    twelve

13                    thirteen

14                    fourteen

15                    fifteen

16                    sixteen

17                    seventeen

18                    eighteen

19                    nineteen

20                    twenty

21                    twenty-one

22                    twenty-two

23                    twenty-three

30                    thirty

31                    thirty-one

40                    forty

42                    forty-two

50                    fifty

53                    fifty-three

60                    sixty

64                    sixty-four

70                    seventy

75                    seventy-five

80                    eighty

86                    eighty-six

90                    ninety

97                    ninety-seven

100                  one hundred

108                  one hundred eight

119                  one hundred nineteen

200                  two hundred

221                  two hundred twenty-one

1,000               one thousand

1,234               one thousand two hundred thirty-four

2,000               two thousand

1,000,000            one million

1,000,000,000            one billion 

Engleski         Engleska skraćenica

first                                          1st

second                                     2nd

third                                         3rd

fourth                                       4th

fifth                                          5th

sixth                                         6th

seventh                         7th

eighth                                       8th

ninth                                         9th

tenth                                        10th

eleventh                                   11th

twelfth                                      12th

thirteenth                                  13th

fourteenth                                 14th

fifteenth                                    15th

sixteenth                                   16th

seventeenth                              17th

eighteenth                                 18th

nineteenth                                 19th

twentieth                                  20th

twenty-first                               21st

twenty-second                         22nd

thirty-third                                33rd

forty-fourth                              44th

hundredth                                 100th

one hundred first                  101st

two hundred thirteenth            213th

three hundred twenty-fifth            325th

thousandth                               1000th

millionth                                   1 000 000th 

Razdaljina 

U Velikoj Britaniji koristi se metrički sustav (kilometers, meters, centimeters, millimeters, itd.) a u SAD, premda se u gospodarstvu sve vipe koristi metrički sustav, većina mjera izražena je u miles, acres, yards, feet, inches, ounces, pounds, itd. Mjere za odjeću i postole mogu se razlikovati u SAD i Britaniji od mjera drugdje. Uz to, temperatura se u SAD mjeri u farenhajtima, a ne u stupnjevima celzija. Da bi se pretvorili fajrenhajti u stupnjeve celzija, treba oduzeti 32, pomnožiti sa 5 i podijeliti sa 9. 

Dužinske mjere 

1 centimeter =              0.3937 inch

1 inch =                       2.54 centimeters

1 foot =                       0.3048 meter

1 meter =                     39.37 inches1.0936 yards

1 yard =                       0.9144 meter

1 kilometer =               0.621 mile

1 mile =                       1.609 kilometers

12 inches =                  1 foot

3 feet =                        1 yard

5,280 feet =                 1 mile 

Površinske mjere

1 hectare =                  2.47 acres

1 acre =                       0.4047 hectare

640 acres =                 1 square mile 

Težinske mjere

1 gram =                      0.03527 ounce

1 ounce =                    28.35 grams

1 kilogram =                2.2046 pounds

1 pound =                    0.4536 kilogram

1 metric ton =              0.98421 English ton

1 English ton =            1.016 metric tons

Mjere za tekućine

U Velikoj Britaniji, većina mjera sada su metričke (s izuzetkom mlijeka) mada većina ljudi i dalje koristi imperijalne mjere. Amerika i dalje koristi američki gallon, quarts i pints premda se za alkohol i neke druge stvari počinju koristiti litre. 

Mjere za tekućine 

1 US gallon =               0.833 Imperial gallon

1 US gallon =               3.785 liters

1 Imperial gallon =             1.2001 US gallons

1 Imperial gallon =            4.546 liters

1 liter =                        0.264 US gallon

2 pints =                      1 quart

4 quarts =                    1 US gallon

31 1/2 US gallons =            1 barrel 

I američki i britanski novčani sustav je desetinski. Britanski se novac temelji na funti sterlinga (Pound Sterling = 100 Pence) a u SAD na dolaru (Dollar = 100 Cents). 

 Sjedinjene Države 

100 cents (100˘) =             1 dollar = $1.00

$4.99 =                       four dollars and 99 cents

 Velika Britanija 

100 pence (100p) =             1 pound sterling = Ł1.00

Ł4.99 =                       four pounds and 99 pence 

 Kanada

100 cents (100˘) =             1 Canadian dollar = $1.00

$4.99 =                       four dollars and 99 cents

(različita vrijednost od američkog dolara)

 Australija

100 cents (100˘) =             1 Australian dollar = $1.00

$4.99 =                       four dollars and 99 cents

(različita vrijednost od američkog dolara)

Advertisements