Prilozi, poput pridjeva, modificiraju i određuju količinu, ograničavaju ili pojašnjavaju druge riječi u rečenici.

Tvorba priloga

Uporaba priloga

Mnogi engleski prilozi tvore se dodavanjem nastavka -ly na pridjev. Nekad, ako pridjev završava na e, to e se ispušta: 

pridjev prilog 

new + ly =   newly
pleasant + ly = pleasantly
hesitant + ly = hesitantly
clear + ly =   clearly
near + ly =   nearly
close + ly = closely
dear + ly =   dearly
cost + ly =   costly
affordable -e + ly = affordably
experimental + ly = experimentally

Neke su riječi isključivo prilozi:

there

very

here

almost

Prilozi se se često rabe da odrede glagol ali kao intenzifikatori mogu određivati pridjeve i druge priloge:

 Uz glagol

Prilozi se rabe da odrede glagole i često u rečenici idu iza glagola:

The river flows smoothly.

The time went quickly.

The bus arrived promptly at 3:00 o’clock.

 Uz pridjev

Prilozi mogu biti rabljeni da odrede pridjev. U tom slučaju prilog obično idu ispred pridjeva koji određuju:

The cake is almost gone.

That is a very boring book.

It was unbelievably cold.

 Uz priloge

Prilog može biti rabljen da odredi drugi prilog. U tom slučaju ide ispred priloga koji određuje:

Her hair is amazingly silky.

Advertisements