• Početna stranica
 • Često se dogodi da se naiđe na fotoćelije koje rade sa žaruljicama koje imaju specijalan prihvat, veličinu, leću ili oblik. Stavljanje standardne žarulje često je nemoguće zbog veličine, preslabog svjetli i sl.

       Rješenje koje se nudi je usmjerena bijela dioda velikog svjetlosnog toka. Sa samo 20mA (3,6V=) uz upotrebu predotpora može se dobiti dovoljno dobra zamjena za specijalnu žaruljicu. Neki puta je najjednostavnije u kućište neispravne žaruljice montirati bijelu LED diodu i zatim promjeniti krug napajanja tako da se dobije odgovarajući polaritet i potrebna struja napajanja.

       Za izbor LEd diode preporučam bijelu LED diodu iz Conrada:

  5mm/5600mcd/20 st./20mA broj 15 37 45-88. Cijena cca 5eura/komad. 

       Ako želite jeftinije Rješenje (ali nešto manje osjetljivo), u nuždi možete upotrebiti i crvene visokoefikasne LED diode (>1000ucd). Većina senzora je osjeljiva na crveno svijetlo slično kao i na bijelo svijetlo.

  Advertisements