• Početna stranica
 •  

   

  Ograničite struju kratkog spoja transformatorima na (220V~)     

      Jednostavnim umetanjem prigušnice u primar transformatora ograniči se maximalna primarna struja, a time i sekundarna. Za prigušnicu se može izabrati jeftina prigušnica za 40W flourescentnu rasvijetu (Imax=0,4A). Kombinacijom dviju prigušnica (serija , paralela, samo jedna) može se grubo regulirati maximalna struja primara. Struja sekundara je toliko puta veća, koliko je napon sekundara manji od napona primara.

  Ovakav limit struje je pogodan je za eksperimente kada nismo sugurni u karakteristike tereta koji priključujemo (ispravljači, motori,itd.).

  Upozorenje: Izlazni napon će biti manji i kod nazivne struje! Ako koristite ispravlječe tada koristite samo punovalne ispravljače (trafo mora biti opterećen izmjeničnom strujom)!.

  Produžite vijek trajanja POZITIV 20 spraya, savjeti za oslojavanje 

       Držite spray u hladnjaku. Vijek trajanja se produžuje sa 6 mjeseci na više od 2.5godina. Spremljeni spray u hladnjaku koristili smo kontinuirano i bez razlike u kvaliteti cijelo vrijeme. Prije upotrebe spray je potrebno zagrijati na 35 °C (tuširanjem limenke pod toplom vodom i neprestanim mućkanjem). Otkriti ćemo vam još jedan trik za ravnomjerno razlijevanje foto laka po bakru. Pločicu izrežemo točno onih dimenzija koja nam treba. Bakrene rubove pločice lagano skinite tako da budu tupi. Bakar treba očistiti (npr. CIF-om), dobro isprati i osušiti. Zatim, sa propisane udaljenosti, ravnomjerno našpricati spray u malo debljem sloju.(na potpuno vodoravnoj plohi). Važno je, da nanošenje laka počnete u vodoravnim potezima (desno-lijevo) odozdo prema gore, bez vraćanja ili podebljavanja!. Dodatne probleme koji bi se javili kod sušenja, rješavamo obaveznim laganim sušenjem fenom sa 50cm udaljenosti (na maximalnoj temperaturi) sve dok se lak ne oslobodi otapala i prestane teći po pločici. Nakon toga, radimo konvencionalno preporučeno sušenje laka – vidi upute uz lak. Rezultat je fantastičan. Dobije se deblji sloj fotolaka (bez šanse da se pojave rupice ili da se skine prilikom razvijanja). Ravnomjerne je debljine po sredini i uz rubove. Ova metoda daje bolje rezultate od centrifugiranja, kada se pojavljuje stanjenje laka na sredini i zadebljanja uz rubove, (zbog čega često radimo pločice većih dimenzija pa ih kasnije obrezujemo). Na ovaj način štedimo lak, vrijeme, materijal i živce. Osim toga, potrebni alat za oslojavanje skoro svi već imamo (fen) te praktično nema nikakvih dodatnih ulaganja.

       Za osvjetljavanje laka možete koristiti jeftinu 300W OSRAM UV lampu ULTRA-VITALUX (cca 250kn).Kada se koristi paus predložak za vodove ispod 5 mm debleog stakla, a lampa je udaljena 40cm vrijeme ekspozicije je 5 minuta. U odnosu na eksponiranje 500W halogenom lampom na udaljenosti od 15 cm ima puno prednosti. Grijanje predloška je minimalno, mogućnost požara zanemariva (ako je lampa ugrađena u kutiju za ekspoziciju mora se osigurati prisilni protok zraka) i omogućava ekspoziciju do A4 veličine. 

       Za razvijanje fotolaka možete koristiti razrijeđeni CEVOSAN. Prednost je što je tekući te se lako može dozirati. Točan omjer možete izračunati preko podatka o količini lužine i potrebne koncentracije lužine za razvijanje. U svakom slučaju radi se do 20cm3 na 1L vode. Prilikom razvijanja novijeg laka proces ide brže.Optimalna brzina razvijanja je 30 sekundi. Ako ide brže, treba razrijediti otopinu za razvijanje. Lakirane pločice mogu mjesecima stajati u mračnim kutijama, ali će razvijanje biti duže (dva do 3 puta).

  Zamijenite specijalne žarulje na fotoćelijama sa bijelim LED diodama 

       Često se dogodi da se naiđe na fotoćelije koje rade sa žaruljicama koje imaju specijalan prihvat, veličinu, leću ili oblik. Stavljanje standardne žarulje često je nemoguće zbog veličine, preslabog svjetli i sl. 

       Rješenje koje se nudi je usmjerena bijela dioda velikog svjetlosnog toka. Sa samo 20mA (3,6V=) uz upotrebu predotpora može se dobiti dovoljno dobra zamjena za specijalnu žaruljicu. Neki puta je najjednostavnije u kućište neispravne žaruljice montirati bijelu LED diodu i zatim promjeniti krug napajanja tako da se dobije odgovarajući polaritet i potrebna struja napajanja.

       Za izbor LEd diode preporučam bijelu LED diodu iz Conrada:

  5mm/5600mcd/20 st./20mA broj 15 37 45-88. Cijena cca 5eura/komad.

       Ako želite jeftinije Rješenje (ali nešto manje osjetljivo), u nuždi možete upotrebiti i crvene visokoefikasne LED diode (>1000ucd). Većina senzora je osjeljiva na crveno svijetlo slično kao i na bijelo svijetlo. Crvene LED diode promjera 5mm (1000ucd) se mogu nabaviti za manje od dvije kune.

  Izbjegavajte koristiti punovalni ispravljač sa dvije diode da bi smanjili grijanje transformatora   

           Jednostavnom računicom se da pokazati, da je bolje koristiti punovalni ispravljač sa 4 diode nego sa dvije diode. Koristimo li ispravljač sa dvije diode tada struja tereta teče naizmjence kroz jedan pa kroz drugi namot. Na prvi pogled, čini se da nema razlike kada koristimo samo jedan namotaj. Pogledamo li pažljivije na primjeru malih transformatora koji imaju isključivo jedan ili dva sekundara možemo vidjeti slijedeće: Trafo sa dvostrukim namotajima ima dva puta više namotaja. Da bi žica stala, mora biti dva puta manje kvadrature nego kada se radi o jednom namotaju. Dva puta manja kvadratura ima za posljedicu dva puta veći unutarnji otpor (2R). To znači da u punovalnom ispravljaču sa dvije diode, struja tereta teče naizmjenično kroz namotaje te disipira I*I*(2*R)/2 i I*I*(2*R)/2 u namotajima sekundara. Ukupno I*I*2*R. Kod punovalnog ispravljača sa 4 diode struja uvjek teče kroz jedan namotaj koji ima otpor R (bitno je da je trafo izveden sa jednostrukim sekundarom) te disipacija iznosi I*I*R. Zagrijavanje transformatora proizlazi iz gubitaka u primaru, jezgri i u sekundaru. Ako zanemarimo gubitke u jezgri i pretpostavimo da primar i sekundari imaju iste gubitke tada možemo slobodno reći da se transformatori sa dvostrukim sekundarom i punovalnim ispravljačem sa dvije diode griju 50% više od transformatora sa jednostrukim sekundarom i četri diode. Naravno, da će svatko reći, da tada imamo gubitke u naponu zbog dodatne dvije diode. Međutim, diode se mogu lako hladiti na hladnjaku, a i lako su zamjenjive. Ako ste imali priliku otvarati jeftine punjače akumulatora (nakon pregaranja), vidjet ćete da svi imaju 4 diode. Objašnjenje je upravo gore navedeno. Proizvođači bi mogli lako uštedjeti na dvije diode, ali bi tada morali povećati transformator (da namotaju još jedan sekundarni namot sa jednako debelom žicom). Rezultat bio bio trafo sa više željeza i bakra te bi punjač morao biti teži (jer trafo najčešće pregara i u spoju sa 4 diode). Hladnjaci za diode obično su od aluminija koji je više od dva puta lakši od željeza i bakra.

       Možda ste i vi napravili neki uređaj sa punovalnim ispravljačem od dvije diode. Sve ste lijepo proračunali, dali namotati trafo i mislili kako ste uspješno uštedjeli za dvije diode. Tek poslije ste opazili da vam se trafo poslije dužeg rada na nazivnoj snazi poprilično grije. Sad znate zašto. Čudno je, da se u školama, kada se uče ispravljački spojevi, to uopće ne spominje.

       Naša preporuka je: učite na tuđim greškama ! Izbjegavajte ispravljače sa dvije diode kada ih sami projektirate.

  Trik  za ispitivanje kvalitete elektrolitskih kondenzatora za switching aplikacije

       Ako ste željeli provjeriti kvalitetu elektrolita za switching aplikaciju, možete to lako napraviti upotrebom funkcijskog generatora i osciloskopa. Na funkcijskom generatoru podesite kvadratni napon 0..5V, frekvencije 30kHz. Kako funkcijski generator ima impedanciju 50 ohma možete ga direktno spojiti na testirani elektrolit. Pazite na polarizaciju. Zatim spojite osciloskop na elektrolit. Uključite AC vezu i pojačajte osjetljivost osciloskopa da bi očitali izmjeniči napon. Idealni kondenzator će imati trokutasti napon bez skokova amplitude. Ako su skokovi amplitude veći elektolit je lošiji. Mjerenjem skoka napona (dU) može se izračunati unutarnji otpor elektrolita. R=Rg/(2,5/dU-1). Rg=unutrašnji otpor generatora funkcija (50R). Mjerenjem elektolita istog kapaciteta, ali različitog nazivnog napona i drugačijeg tipa ili proizvođača može se lako procijeniti koji je elektrolit najpogodniji za switching aplikaciju.

       Uputa: kod mjerenja sondu prikopčajte direktno na izvode elektrolita.

  Jednostavnim sklopom možemo grubo izmjeriti probojni napon poluvodiča      

                Ovim jednostavim sklopom lako se može izmjeriti (provjeriti) probojni napon. Kapacitivna pumpa daje istosmjerni napon 600 ili 1200VDC. Spajanjem običnog voltmetra sa kazaljkom prema donjoj shemi možemo izmjeriti probojni napon po formuli:

  Up=1200-Uv,  Uv=napon očitan na voltmetru. 

       Za test do 600V formula je: 

  Up=600-Uv

       Upozorenje:

  Prilikom priključivanja paziti na spoj nule i faze. Sklop je potencijalno opasan po život te ga preporučam za upotrebu samo osobama koje imaju dovoljno znanje za siguran rad!!!

  Voltmetar mora biti sa kazaljkom (bez pojačala)!!!

  Preporučamo upotrebu odvojnog transformatora 220/220V na ulazu radi povećanja sigurnosti

  Sklop nakon isključenja napajanja treba isprazniti spajanjem zajedno test elektroda za ispitivanje ( + i – ) u trajanju barem 30 sekundi.

  Popravak baterijskih kontakata  

       Kada iscuri kiselina iz baterija i ošteti kontakte često se događa da spoj baterije postaje nesiguran. Za male struje (do 200mA) postoji idealno rešenje. Kontakt se očisti od hrđe i kiselinskih soli te zatim u tankom sloju prelakira vodljivom bojom – tekuće srebro. Višegodišnje promatranje stanja takvog kontakta je pokazalo da se kontaktna površina drži odlično i nema gubitka spoja. Radi se o spoju backup baterija RAM-a. Ovom metodom se mogu spasiti i kontakti za baterije u daljinskim upravljačima, kalkulatorima, tranzistorima, itd. Upozorenje: vodljivo srebro nije pogodno za popravak kontakata tipkala i prekidača jer se pod djelovanjem trenja mehanički raznosi.

  Zaštita teflonskog vrha pumpice za lem 

       Teflonski vrh pumpice za lem može se zaštiti od oštećenja stavljanjem silikonske cjevčice preko njega.

       Na primjeru pumpice Soldapullt SS350 se vidi silikonska cjevčica koja uspješno štiti teflonski vrh. Od početka korištenja pumpice korištenjem silikonske cjevčice nije bilo potrebe mjenjati teflonski vrh (zadnjih 15 godina).

       Za silikonsku cjevčicu se može iskoristiti dio silikonske kapice sa starog VN transformatora od TV-a ili monitora. Cjevčicu je najlakše ravno odrezati sa običnim sjekaćim klještima. Slikonska cjevčica treba biti oko 1mm dulja od teflonskog vrha. Kada se potroši jedna strana cjevčice može se okrenuti druga ili je malo skratiti.

       Primjećeni nedostatci kod korištenju proizlaze zbog većeg vanjskog promjera vrha. Događa se i zaustavljanje lema na spoju teflona i cjevčice.

       Pozitivna pojava je da se može poboljšati efekt usisavanja lema zbog boljeg dihtanja vrha pumpice i podloge. Neoštećena silikonska cjevčica kod okomitog pritiska na podlogu može dobro zatvoriti protok zraka sa strane. 

  Pretvorite staru ručnu lampu (4,5V) u moćnu LED lampu 

       Stara ručna 4,5V lampa obiluje prostorom. Uz dosta truda može se pretvoriti u moćnu LED lampu. Ako nemate takvu staru lampu, možete kupiti takvu lampu za manje od 20kn (SPIEL) te je preraditi.

       Umjesto 3,5V žaruljice se može iskoristiti 1.3W hladno bijela dioda W32180 (52lm/350mA). Također, umjesto 4,5V baterije se može iskoristiti 4 NiMh akumulatora od 2,3Ah. Regulaciju struje kroz LED diodu (50..300mA) možete izvesti po priloženoj shemi. Led diodu i regulacioni tranzistor treba pričvrstiti na 15K/W hladnjak. Treba kompletno isprazniti sadržaj lampe te na dno staviti univerzalnu raster pločicu okrenutu tiskanim dijelom prema unutrašnjosti baterije (probiti dvije uglate rupe i saviti limiće kućišta). Treba nalotati komad raster pločice sa tasterom tako da ga može pritiskati poluga sa desne strane i tipka odozgo. Treba nalotati maticu i pričvrstiti hladnjak Fischer SK145-25 ravnom stranom na mjestu gdje treba biti LED dioda. Prema shemi treba spojiti tiskanu pločicu te driver tranzistor iskoristiti za učvršćenje pločice i hlađenje.

   LED diodu W32180 (Seoul) treba učvrstiti na hladnjak (zalotati na 0,4mm vitroplast sa odgovarajućim vodovima) te isti vitroplast iskoristiti kao izolaciju pozadine driver tranzistora. U primjeru je korišten klizni linearni potenciometar koji se može smjestiti iznad zrcala na pokretnom dijelu kućišta. U ovom slučaju treba napraviti 4 cm i 2,5mm široki prorez za klizač potenciometra (može se napraviti uskom turpijom nakon bušenja nekoliko rupa). Potenciometar se može učvrstiti rastopljenim toplim ljepilom. U slučaju da želite koristiti lampu samo na maksimalnoj svjetlini, izbacite komponente regulatora struje. To vam ipak ne preporučamo jer je svjetlost poneki puta prejaka kada se koristi za osvjetljavanje bliskih predmeta.

      Da bi se svjetlost što više usmjerila i dobilo na intenzitetu može se u prostor zrcala ubaciti smotak aluminijskog lima (ili kartona) koji tvori cijev. Unutrašnjost cijevi se može obložiti AL folijom (zalijepiti neostikom ili oho ljepilom). Akumulatorske AA baterije možete ubaciti u odgovarajuća kućišta i spojiti na napajanje sklopa.

      Uz ovako preuređenu lampu privući ćete pažnju kolega na poslu. Regulacija vam pruža mogućnost izbora slabijeg svijetla i dužeg rada ili jačeg svjetla i kraćeg trajanja baterija. Na najslabije podešenom svjetlu trajati će 7 puta duže (40 sati) od žaruljice i neće biti osjetljiva na padanje.

     Upozorenje: Nekad ne gledajte u svjetlost ove LED diode jer možete oštetiti oči !!!

    

      EXTRA TRIK: Upotrebom LED diode  Cree MCE4WT-A2-0000-000K01 (IC elektronika ili Farnell) može se dobiti dva puta jača svjetlost kod iste struje. Osim toga, možete i pojačati struju za duplo (spojiti sve 4 anode skupa, spojiti sve 4 katode skupa, umjesto 470R staviti 220R) te tako dobiti i 4 puta jaču svjetlost. Problem je jedino u bitno višoj cijeni.

  Trikovi za superelektroničare: 

  Pregradite ATX PC napajanje u regulirani izvor napajanja 0..5V sa strujnim limitom 0..15A (samo za superznalce)

        Postupak je:

  1.: prectajte dokumentaciju napajanja u krugu regulacije napona (sa TL494)

  2.: prekinite kontrolu 12V napajanja i eventalnu kontrolu preniskih napona

  3.: ubacite potenciometar umjesto fiksnog referentnog napona za podešavanje izlaznog napona 

  4.: ubacite shunt i strujni komparator (sa LM393) te izlaz spojite preko diode sa katodom na pin 4 od TL494 (dead time)

  5.: ubacite potenciometar za podešavanje struje i to je to

        U najboljem slučaju trebat će vam cijeli dan dan za ovu pregradnju. Ako uspijete dobit će te najjeftiniji izvor napajanja ovakvih karakteristika!

  PRIMJER:   Pregrađeno ATX switching napajanje

       Pregradnjom je ATX PC napajanje pretvoreno u regulirani izvor napajanja 0..15V sa strujnim limitom 0..10A. Dodatna kartica omogućava da kompjutersko ATX napajanje posluži kao podesivi stabilizirani izvor napajanja za razne svrhe. Na shemi je prikazan principjelni spoj za regulaciju 0..15V/0..10A. Malo drugačijim spajanjem se može dobiti 0..6V/0..15A. Dodatna kartica sa dva trimera je ugrađena u isto ATX kućište. Sklop se uz manju modifikaciju može koristiti za punjenje 12V olovnih akumulatora. Sklop se može dograditi tako da se izlazni napon uključuje preko optocouplera ili da se izlaz uključuje u vremenski definiranim impulsima. Moguće je više napajanja, podešenih na isti napon, spajati paralelno i time dobiti po volji potreban iznos maximalne izlazne struje (npr. 30A sa 3 napajanja).

  Advertisements