Jednostavnim umetanjem prigušnice u primar transformatora ograniči se maximalna primarna struja, a time i sekundarna.

Za prigušnicu se može izabrati jeftina prigušnica za 40W flourescentnu rasvijetu (Imax=0,4A). Kombinacijom dviju prigušnica (serija , paralela, samo jedna) može se grubo regulirati maximalna struja primara. Struja sekundara je toliko puta veća, koliko je napon sekundara manji od napona primara. 

Ovakav limit struje je pogodan je za eksperimente kada nismo sugurni u karakteristike tereta koji priključujemo (ispravljači, motori,itd.). 

Upozorenje: Izlazni napon će biti manji i kod nazivne struje! Ako koristite ispravlječe tada koristite samo punovalne ispravljače (trafo mora biti opterećen izmjeničnom strujom)!.

Advertisements