Nakon dozrijevanja destilata, potrebno ga je razrijediti na jačinu propisanu Pravilnikom o kvaliteti alkoholnih pića (dakle, na propisanu jačinu za svaku vrstu voćne rakije), vidi tablicu.

        Destilati se na propisanu jačinu alkohola razrjeđuju vodom. Poželjno je da se u tu svrhu rabe što mekše vode (koje sadržavaju što manje otopljenih kalcijevih i magnezijevih soli). Naime, pri miješanju tvrdih voda (sadržavaju puno otopljenih soli kalcija i magnezija) s alkoholnim otopinama izlučuju se kalcijeve i magnezijeve soli, jer su manje topive u alkoholnim otopinama nego u vodi. Zbog toga se zamućuje destilat koji razrjeđujemo. To se osobito događa s destilatima, čija jačina alkohola je manja od 45 vol. %. Zato se ne preporučuje rabiti vode čija je tvrdoća veća od 7 njemačkih stupnjeva (7°nj. tvrdoće). Na žalost, u kontinentalnim krajevima naše zemlje tvrdoća vode u pravilu znatno je veća od navedenih 7°nj. tvrdoće.

 U takvom slučaju možemo si pomoći na ovaj način:  potrebnu količinu vode destiliramo u uređaju za destilaciju rakije, a dobivena destilirana voda rabi se za razrjeđivanje destilatamože se kupiti potrebna količina destilirane vode.
Valja istaknuti da zamućenje treba po mogućnosti izbjegnuti. Naime, pri zamućenju dolazi istovremeno do izlučivanja za okus rakije poželjnih aroma i time do smanjivanja kakvoće rakije.         

Pri razrjeđivanju destilata treba postupati na ovaj način: prije razrjeđivanja temperatura vode i temperatura destilata treba biti ista. Ako to nije slučaj, destilat i vodu treba ostaviti u prostoriji da se temperatura destilata i temperatura vode izjednače,vodu treba uvijek ulijevati u destilat, a ne obrnuto.

Propisane jačine za pojedine vrste voćnih rakija:

Red. br. Vrsta voćne rakije Propisana jačina [vol. %]
1 Rakija od šljiva 25-55
2 Rakija od marelica 30-55
3 Rakija od višnji 30-55
4 Rakija od jabuka 30-55
5 Rakija od krušaka 30-55
6 Ostale voćne rakije 30-55

        Naime, voda i destilat ne miješaju se brzo. Stoga treba vodu ulijevati u obrocima i polako, a zadnji obrok vode treba ulijevati vrlo polako, i pri tome dobro paziti da se destilat ne muti. Pri ulijevanju vode treba dobro i stalno destilat miješati.

        Treba istaknuti da i nakon razrjeđivanja vodom može doći do naknadnog za-mućenja. Da se to ne dogodi, preporučuje se odležavanje rakije u trajanju od barem tjedan dana na temperaturi od O do 4°C.
Ako pri razrjeđivanju destilata vodom unatoč svemu dođe do zamućenja, bit će potrebno rakiju filtrirati. 

Primjer izračunavanja potrebne količine vode za razrjeđivanje:         

Mjerenjem smo utvrdili da 80 litara destilata (srednji tok) šljivovice sadržava 68 vol. % alkohola na temperaturi od 20° C. Destilat želimo razrijediti na jačinu od 46 vol. % alkohola. Potrebnu količinu vode izračunat ćemo iz sljedećeg izraza:

V2=((V * P / P2)-V,               gdje je:

V2 = potrebna količina vode za razrjeđivanje (l)
V = količina destilata za razrjeđivanje (l)
P = jačina destilata (vol. %)
P2 = jačina na koju se želi razrijediti destilat (vol. %)

 V2 = (80 * 68 / 46) – 80 = 118,3 – 80 =  38,3 l

Dakle za razrjeđivanje potrebno je 38,3 litara vode.

Advertisements