Učinite sustav Windows dostupnim

Možete prilagoditi izgled i ponašanje sustava Windows da biste olakšali korištenje računala korisnicima oštećena sluha odnosno vida ili smanjenje pokretljivosti. Nekoliko značajki pridodano je sustavu Windows XP da bi se pomoglo osobama s posebnim potrebama u sljedećim područjima:

 • Sluh
 • Vid
 • Pokretljivost

Alati za pristupačnost koji dolaze uz sustav Windows omogućuju minimalnu razinu funkcionalnosti za korisnike s posebnim potrebama. Mnogi korisnici s tjelesnim oštećenjima trebat će napredniju funkcionalnost za svakodnevno korištenje. Za to im je dostupan širok spektar hardverskih i softverskih proizvoda. +

Prečaci za pristupačnost na tipkovnici

Da biste: Pritisnite:
isključili i uključili filtarske tipke desnu tipku SHIFT na osam sekundi
uključili i isključili visoki kontrast lijevu tipku ALT + lijevu tipku SHIFT + PRINT SCREEN
isključili i uključili tipke miša lijevu tipku ALT + lijevu tipku SHIFT + NUM LOCK
+uključili i isključili ljepljive tipke pet puta tipku SHIFT
uključili i isključili povratne tipke tipku NUM LOCK na pet sekundi
otvorili Upravitelj pomoćnih programa tipku s logotipom Windows   + U

 

Postavljanje računala pomoću Upravitelja pomoćnih programa

Pomoću Upravitelja pomoćnih programa možete postaviti sustav Windows da automatski pokreće Povećalo, Zaslonsku tipkovnicu i Narrator (samo na engleskom jeziku) svaki put kada se prijavite na računalo i kada se pokrene Upravitelj pomoćnih programa.

Da biste otvorili Upravitelj pomoćnih programa:

 • Pritisnite tipku s logotipom Windows + U.

Prilagodba sustava Windows za posebne slušne potrebe

Gluhi i nagluhi ljudi mogu konfigurirati sustav Windows tako da umjesto zvukova koriste vizualne natuknice ili povećaju glasnoću programskih i zvukova sustava.

Zvučna straža

Zvučna straža osmišljena je za ljude koji slabo čuju zvukove sustava koje generira računalo. Zvučna straža omogućuje vam promjenu postavki da bi se generirala vizualna upozorenja, kao što je treperenje naslovne trake ili svjetlucanje obruba, svaki put kada računalo generira neki zvuk.

Da biste uključili Zvučnu stražu:

 1. Kliknite Start, zatim Upravljačka ploča, pa Odrednice pristupačnosti, a potom Odrednice pristupačnosti.
 2. Na kartici Zvuk, u odjeljku Zvučna straža, potvrdite okvir Koristi zvučnu stražu.

Vizualni prikaz zvukova

Vizualni prikaz zvukova nalaže računalu da daje vizualne znakove, kao što su informativne ikone ili tekst, za događaje koji se inače naznačuju zvukom.

Da biste uključili Vizualni prikaz zvukova:

 1. Kliknite Start, zatim Upravljačka ploča, pa Odrednice pristupačnosti, a potom Odrednice pristupačnosti.
 2. Na kartici Zvukovi, u odjeljku Vizualni prikaz zvukova, potvrdite okvir Koristi Vizualni prikaz zvukova.

Zvukovne sheme

Zvukovne sheme događajima dodjeljuju posebne zvukove. Osobe koje teže čuju zvukove unutar određenog raspona frekvencija mogu koristiti Zvukovne sheme da bi prilagodili zvukove sustava i programske zvukove i tako ih učinili čujnima.

Da biste kreirali novu zvukovnu shemu:

 1. Kliknite Start, zatim Upravljačka ploča, pa Zvukovi, prepoznavanje govora i audio uređaji, a potom Zvukovi i audio uređaji.
 2. Na kartici Zvukovi, na popisu Programski događaji, dodijelite zvuk svakom događaju koji želite spremiti u novu zvukovnu shemu.
 3. U odjeljku Zvukovna shema kliknite Spremi kao...
 4. U dijaloški okvir Spremi shemu kao.. unesite naziv nove zvukovne sheme. Nova će se shema prikazati u okviru Zvukovna shema.

Prilagodba sustava Windows za posebne vidne potrebe

Prikaz Odaberite veće fontove i ikone, povećajte elemente zaslona pomoću niže razlučivosti ili promijenite veličinu prozora i njihovih obruba na upravljačkoj ploči.

Miš Prilagodite svojstva miša na upravljačkoj ploči da biste prikazali veće ili vidljivije pokazivače i kontrolirali brzinu i animaciju pokazivača.

Prilagodba programa Prilikom rada u programima utemeljenima na sustavu Windows možete mijenjati veličinu fontova, boje, boju podloge i veličinu prozora.

Visoki kontrast

Visoki kontrast program je osmišljen za ljude s oštećenjima vida. Sheme boja u visokom kontrastu nekim korisnicima olakšavaju pregled zaslona pomoću povećanja kontrasta zaslona alternativnim kombinacijama boja. Neke sheme mijenjaju i veličinu fonta da bi se olakšalo čitanje.

Da biste uključili visoki kontrast:

 1. Kliknite Start, zatim Upravljačka ploča, pa Odrednice pristupačnosti, a potom Odrednice pristupačnosti.
 2. Na kartici Prikaz, u odjeljku Visoki kontrast, potvrdite okvir Koristi visoki kontrast.

Povećalo

Korisnicima oštećena vida povećalo olakšava čitanje na zaslonu. Povećalo kreira zaseban prozor u kojem se prikazuje povećani dio zaslona. Povećalo ima i nekoliko mogućnosti praćenja, uključujući i:

 • praćenje pokazivača miša dok se kreće po zaslonu,
 • praćenje fokusa tipkovnice sa središtem na mjestu pokazivača i
 • praćenje uređivanja teksta.

Kada je povećalo otvoreno, desnom tipkom miša možete kliknuti prozor za povećavanje da biste postavili te mogućnosti povećala ili sakrili povećalo, odnosno izašli iz njega.

Da biste otvorili povećalo:

 • Kliknite Start, pokažite na Svi programi, zatim Pomagala, pa Pristupačnost, a potom kliknite Povećalo.

Povratne tipke

Povratne tipke osmišljene se za osobe s oštećenjima vida ili kognitivnim smetnjama. Kada su povratne tipke uključene, vaše će računalo davati zvučne znakove kada se pritisnu tipke za zaključavanje (CAPS LOCK, NUM LOCK ili SCROLL LOCK). Kada se tipke uključe, oglašava se visoki ton, a kada se isključe, oglašava se niski ton.

Da biste uključili povratne tipke:

 1. Kliknite Start, zatim Upravljačka ploča, pa Odrednice pristupačnosti, a potom Odrednice pristupačnosti.
 2. Na kartici Tipkovnica, u odjeljku Povratne tipke, potvrdite okvir Povratne tipke.

Prilagodba sustava Windows za posebne potrebe pokretljivosti

Osobe s poteškoćama u kretanju mogu koristiti sustav Windows da bi konfigurirale računalni sustav i time stvorile udobnije računalno okruženje i minimalizirale utjecaj svoje nepokretnosti na rad.

Tipkovnica dio je kategorije Pisači i ostali hardver na upravljačkoj ploči. Ona nudi rasporede tipkovnice za korisnike alternativnih tipkovnica.

Miš je dio kategorije Pisači i ostali hardver na upravljačkoj ploči. U odjeljku Miš možete konfigurirati miš za desnoruke ili ljevoruke korisnike, prilagoditi brzinu dvoklika, brzinu i ubrzanje pokazivača te postaviti pokazivač da izravno prelazi na zadane gumbe u dijaloškim okvirima.

Filtarske tipke

Filtarske tipke tipkovnička su značajka koja nalaže tipkovnici da zanemaruje kratke ili ponovljene pritiske na tipke. Pomoću filtarskih tipaka možete i usporiti stopu ponavljanja kada tipku držite pritisnutom.

Da biste uključili filtarske tipke:

 1. Kliknite Start, zatim Upravljačka ploča, pa Odrednice pristupačnosti, a potom Odrednice pristupačnosti.
 2. Na kartici Tipkovnica, u odjeljku Filtarske tipke, potvrdite okvir Koristi Filtarske tipke.

Tipke miša

Tipke miša osmišljene su za osobe koje imaju poteškoća pri uporabi miša. Tipke miša omogućuju vam korištenje numeričke tipkovnice da biste kontrolirali pokazivač. Ako numeričku tipkovnicu želite koristiti i za unos podataka i za kretanje, tipke miša možete aktivirati pritiskom na tipku NUM LOCK.

Da biste uključili tipke miša:

 1. Kliknite Start, zatim Upravljačka ploča, pa Odrednice pristupačnosti, a potom Odrednice pristupačnosti.
 2. Na kartici Miš, u odjeljku Tipke miša, potvrdite okvir Koristi Tipke miša.

 

Da biste isključili tipke miša:

 • Da biste isključili tipke miša, poništite potvrdni okvir Koristi Tipke miša.

Zaslonska tipkovnica

Zaslonska tipkovnica pomoćni je program koji na zaslonu prikazuje virtualnu tipkovnicu i omogućuje nepokretnim osobama unos podataka pomoću pokazivačkog uređaja ili igraće palice.

U zaslonskoj tipkovnici postoje tri načina unosa podataka:

 • Način klikanja omogućuje vam da tekst unosite klikanjem zaslonskih tipaka.
 • Način skeniranja način je u kojem zaslonska tipkovnica neprestano skenira tipkovnicu i osvjetljava područja u koja možete unositi tipkovničke znakove pritiskom na tipkovničku kraticu ili pomoću sklopa za unos.
 • Način lebdenja omogućuje vam da tijekom predefiniranog vremenskog razdoblja pomoću miša ili igraće palice pokazujete neku tipku, pa se odabrani znak unosi automatski.

Na zaslonskoj tipkovnici možete i:

 • prikazati proširenu tipkovnicu koja obuhvaća numeričku tipkovnicu ili standardnu tipkovnicu koja ne obuhvaća numeričku tipkovnicu,
 • prikazati tipkovnicu u standardnom rasporedu ili u bločnom rasporedu u kojemu su tipke raspoređene u pravokutne blokove. Bločni raspored posebno je koristan u načinu skeniranja.
 • koristiti Klik zvuk da biste odabiru tipke dodali čujni klik i
 • koristiti funkciju Uvijek na vrhu da bi se vaša tipkovnica uvijek prikazivala na vrhu zaslona kada prelazite u druge programe ili prozore.

Da biste otvorili zaslonsku tipkovnicu:

Dok koristite zaslonsku tipkovnicu, program u koji želite unositi znakove mora biti otvoren i aktivan.

 • Kliknite Start, pokažite na Svi programi, zatim Pomagala, pa Pristupačnost, a potom kliknite Zaslonska tipkovnica.

Serijske tipke

Serijske tipke osmišljene su za osobe koje imaju poteškoća pri korištenju standardne računalne tipkovnice i miša. Serijske tipke podrška su uključivanju alternativnih uređaja za unos, kao što su jednosklopni ili usni uređaji, u serijski priključak računala.

Da biste promijenili mogućnosti serijskih tipaka:

 1. Kliknite Start, zatim Upravljačka ploča, pa Odrednice pristupačnosti, a potom Odrednice pristupačnosti.
 2. Na kartici Općenito, u odjeljku Vanjski pomoćni uređaji za unos, kliknite Postavke.
 3. Promijenite serijski priključak i brzinu unosa za svoj vanjski pomoćni uređaj za unos na odgovarajući način.

Ljepljive tipke

Ljepljive tipke osmišljene su za osobe koje imaju poteškoća pri držanju dviju ili više tipaka istodobno. Kada neki prečac, kao što je CTRL+P, zahtijeva kombinaciju tipaka, ljepljive tipke omogućit će vam da pritisnuta tipka za mijenjanje (CTRL, ALT ili SHIFT) ili tipka s logotipom Windows ostane aktivna dok se ne pritisne druga tipka.

Da biste uključili ljepljive tipke:

 1. Kliknite Start, zatim Upravljačka ploča, pa Odrednice pristupačnosti, a potom Odrednice pristupačnosti.
 2. Na kartici Tipkovnica, u odjeljku Ljepljive tipke, potvrdite okvir Ljepljive tipke.
Advertisements