Istraživanje interneta

Uz pomoć web-preglednika Internet Explorer i internetske veze možete tražiti i pregledavati podatke na World Wide Webu.

Da biste se povezali s internetom, prvo se morate prijaviti davatelju internetskih usluga koji pokriva vaše lokalno područje. Vaš će vam davatelj dati informacije potrebne za postavljanje internetskog računa.

Kada se spojite, možete otvoriti Internet Explorer i u adresnu traku unijeti adresu web-stranice koju želite posjetiti ili kliknuti neku adresu sa svog popisa favorita. Internet Explorer omogućuje vam da na internetu tražite ljude, poslove i podatke o temama koje vas zanimaju. Sigurnosne značajke Internet Explorera omogućuju vam da bez straha pretražujete web znajući da su vaše računalo i osobni podaci sigurni.

Da biste otvorili Internet Explorer:

 • Kliknite Start, pokažite na Svi programi, a zatim kliknite Internet Explorer.

Da biste pretraživali internet:

 1. Kliknite Start, a zatim Traži.
 2. Kliknite Pretraživanje interneta.
 3. Unesite frazu ili rečenicu koja opisuje podatke koje želite pronaći, a zatim kliknite Traži.
 4. Na popisu rezultata pretrage kliknite vezu da biste prikazali web-stranicu.

Da biste postavili Internet opcije:

Pomoću Internet opcija možete promijeniti postavke svog Internet Explorera da biste odredili prvu web-stranicu koja će pokazati kada pokrenete preglednik. Možete također izbrisati privremene internetske datoteke pohranjene na računalu i blokirati pristup nepoželjnom materijalu.

 • Kliknite Start, zatim Upravljačka ploča, pa Mreža i internetske veze, a potom Internet opcije.

Internet opcije omogućuju vam promjenu postavki Internet Explorera, ali se ne mogu koristiti za mijenjanje postavki drugih web-preglednika.

Da biste na svoj popis favorita dodali web-mjesto:

Kada pronađete web-mjesta ili stranice koje vam se sviđaju, možete ih dodati svom popisu favorita da biste ih lakše ponovno pronašli.

 1. Pronađite i prikažite web-stranicu koju želite dodati popisu favorita.
 2. Kliknite izbornik Favoriti Internet Explorera, a zatim Dodaj u favorite...
 3. U dijaloškom okviru Dodaj u favorite… preimenujte web-stranicu ili ostavite naslov koji je prikazan za nju, a zatim kliknite U redu. Time je web-stranica pridodana popisu favorita i prikazat će se kada kliknite izbornik Favoriti.
 4. Na alatnoj traci Internet Explorera kliknite gumb Povijest. Pojavit će se traka Povijest koja sadrži veze s web-mjestima i stranicama koje ste posjetili posljednjih dana i tjedana.
 5. Na traci Povijest kliknite tjedan ili dan, zatim mapu web-mjesta da biste prikazali pojedinačne stranice, a potom ikonu stranice da biste prikazali web-stranicu.
 6. Da biste sortirali i pretraživali traku Povijest, kliknite strelicu pokraj gumba Prikaz na vrhu trake Povijest.

Da biste pronašli web-stranicu koju ste nedavno posjetili:

Da biste pronašli web-stranicu koju ste posjetili u ovoj sesiji:

 • Da biste se vratili na posljednju pregledanu stranicu, kliknite gumb Nazad na alatnoj traci.
 • Da biste pregledali neku od posljednjih devet stranica koje ste posjetili tijekom ove sesije, kliknite strelicu pokraj gumba Nazad ili Naprijed, a zatim željenu stranicu s popisa.

Slanje e-pošte pomoću programa Outlook Express

Pomoću internetske veze i programa Microsoft Outlook Express možete razmjenjivati poruke e-pošte sa svima koji imaju pristup internetu. Čarobnjak za povezivanje s internetom pomaže vam da postavite mogućnosti e-pošte.

Da biste otvorili Outlook Express:

 • Kliknite Start, pokažite na Svi programi, a zatim kliknite Outlook Express.

Da biste postavili račun e-pošte:

Prije nego počnete, trebaju vam sljedeći podaci od vašeg davatelja internetskih usluga (ISP): vrsta poslužitelja e-pošte (POP3, IMAP ili HTTP), naziv i lozinka računa, naziv poslužitelja ulazne e-pošte i naziv poslužitelja izlazne e-pošte.

 1. U Outlook Expressu na izborniku Alati kliknite Računi.
 2. U dijaloškom okviru Internetski računi kliknite Dodaj.
 3. Odaberite Pošta da biste otvorili čarobnjak za povezivanje s internetom, a zatim slijedite upute da biste uspostavili vezu s poslužiteljem e-pošte ili interesnih grupa.

Svaki korisnik može stvoriti više računa e-pošte ponavljanjem gore spomenutog postupka za svaki račun.

Da biste dodali novi račun e-pošte:

 1. U Outlook Expressu na izborniku Datoteka pokažite na Identiteti, a zatim kliknite Dodaj novi identitet.
 2. Unesite ime novog korisnika.
 3. Da biste identitetu pridodali lozinku, odaberite opciju Obavezna lozinka, a zatim unesite lozinku.
 4. Outlook Express upitat će vas želite li se prijaviti kao novi korisnik. Ako odaberete Da, od vas će se zatražiti unos podataka o vašoj internetskoj vezi. Ako odaberete Ne, trenutni korisnik ostat će prijavljen.
 5. U Outlook Expressu na alatnoj traci kliknite gumb Stvori poštansku poruku.
 6. U okvire Prima ili Kopija unesite imena e-pošte svih primatelja odvojena zarezom ili točkom sa zarezom (;).
 7. U okvir Predmet unesite naslov poruke.
 8. Unesite poruku, a zatim na alatnoj traci kliknite Pošalji.

Da biste poslali poruku e-pošte:

Da biste čitali poruke:

Poruke možete čitati u zasebnom prozoru ili u oknu pregleda.

 1. Kliknite ikonu Ulazna pošta na traci Outlooka ili na popisu mapa.
 2. Da biste pregledali poruku u oknu pregleda, kliknite poruku na popisu poruka.
 3. Da biste pregledali poruku u zasebnom prozoru, dvokliknite je.
 4. Da biste poruku spremili u datotečni sustav, kliknite Spremi kao…, a zatim odaberite oblik (e-pošta, tekst ili HTML) i lokaciju.
 5. Otvorite (ili pretpregledajte) poruku e-pošte koja sadrži privitak koji želite otvoriti.
 6. Dvokliknite ikonu privitka.
 7. Da biste spremili privitak u datotečni sustav, kliknite Spremi kao i odaberite lokaciju.

Da biste otvorili privitak e-pošte:

Zabava s digitalnim fotografijama

Vaš digitalni fotoaparat i Windows XP

Windows XP kompatibilan je sa širokim rasponom digitalnih fotoaparata. Ako vaše računalo dolazi s USB (Universal Serial Bus) vezom, jednostavno uključite kabel u računalo i spremni ste prijenos za digitalnih fotografija. Čarobnjak će vas provesti kroz sve korake potrebne za prijenos fotografija s fotoaparata na računalo.

Organiziranje slika

Slike možete organizirati i dijeliti s drugim korisnicima vašeg računala ili interneta pomoću mape Moje slike. Kada spremate slike s digitalnog fotoaparata ili skenera na računalo, sustav Windows automatski ih pohranjuje u mapu Moje slike (ako ne odredite drukčije). Ta mapa sadrži veze sa specijaliziranim zadacima slika, kao što je ispis slike, koji vam pomažu pri upravljanju datotekama fotografija.

U sustavu Windows slike se mogu organizirati i pregledavati na nekoliko načina.

Sve svoje slike možete pohraniti u mapu Moje slike ili unutar nje stvoriti mape fotoalbuma za pohranjivanje manjeg broja srodnih fotografija. To je korisno ako želite sačuvati slike posebnih događaja ili neke slike koje vam trebaju u svrhe u koje vam ostale slike ne trebaju.

Datoteke fotografija i slika i možete pregledavati i kao prezentaciju ili u prikazu Filmska vrpca. U prikazu Filmska vrpca slike se pojavljuju u redu minijaturnih sličica. Pomoću gumba strelica lijevo i strelica desno možete se pomicati kroz slike. Ako kliknete neku sliku, ona će se prikazati povećana iznad ostalih slika. Sliku možete dvokliknuti da biste je uredili, ispisali ili spremili u neku drugu mapu.

Da biste na računalu stvorili fotoalbum:

 1. Kliknite Start, a zatim Moje slike.
 2. U odjeljku Zadaci datoteka i mapa kliknite Napravi novu mapu.
 3. Unesite naziv mape, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 4. Desnom tipkom miša kliknite novu mapu, a zatim kliknite Svojstva.
 5. Na kartici Prilagodi, u odjeljku Za predložak koristi ovu vrstu mapa, odaberite Fotoalbum.

Mape fotoalbuma najbolje su za upravljanje manjim brojem slika.

Da biste slike prikazali kao prezentaciju:

 1. Kliknite Start, a zatim Moje slike.
 2. U odjeljku Zadaci slika kliknite Prikaži kao prezentaciju.

Pomoću gumba na alatnoj traci prezentacije pokrenite, zaustavite ili završite prezentaciju, odnosno prijeđite na prethodni ili sljedeći slajd. Ako alatna traka nije prikazana, pomaknite pokazivač preko zaslona i pojavit će se u gornjem desnom kutu zaslona.

Ako nije odabrana nijedna slika ili je odabrana samo jedna, sve će se slike prikazati u prezentaciji. Ako su odabrane dvije ili više slika, u prezentaciji će se prikazati samo te slike.

Da biste slike prikazali kao filmsku vrpcu:

 1. Kliknite Start, a zatim Moje slike.
 2. Na izborniku Prikaz kliknite Filmska vrpca.

Pomoću gumba na alatnoj traci filmske vrpce možete odabirati prethodnu ili sljedeću sliku na filmskoj vrpci, odnosno raditi na odabranoj slici. Da biste odabrali sliku, kliknite je. Dvokliknite sliku da biste vidjeli njezin prikaz u Windows pregledniku slike i faksa. Slike možete pogledati kao filmsku vrpcu u bilo kojoj podmapi mape Moje slike ili bilo kojoj mapi koja je prilagođena kao mapa slika.

Dodjela naziva slikama i albumima

Sustav Windows XP omogućuje vam lako pronalaženje datoteka digitalnih fotografija automatskim davanjem naziva fotografijama prema datumu prijenosa u računalo. Zbog toga ih je lako pronaći ako se sjećate kada ste ih snimili. Da bi to bilo još lakše, pojedinačnim fotografijama ili čitavim podmapama možete dati nezaboravne nazive, kao što su matura ili 12. rođendan.

Da biste preimenovali fotografije ili mape:

 1. Kliknite Start, a zatim Moje slike.
 2. Kliknite fotografiju ili mapu kojoj želite dati novi naziv.
 3. Učinite jedno od sljedećega:

 

 • Da biste preimenovali datoteku, u odjeljku Zadaci datoteka i mapa kliknite Preimenuj ovu datoteku.
 • Da biste preimenovali mapu, u odjeljku Zadaci datoteka i mapa kliknite Preimenuj ovu mapu.
 1. Unesite naziv fotografije ili mape, a zatim pritisnite tipku ENTER.

Ispis i dijeljenje slika

Svoje fotografije možete ispisivati i slati e-poštom izravno iz mape Moje slike.

Da biste ispisali slike:

 1. Kliknite Start, a zatim Moje slike.
 2. U odjeljku Zadaci slika kliknite Ispis slika.
 3. Slijedite upute čarobnjaka za ispis fotografija.

Ne morate odabrati slike koje želite ispisati prije nego kliknete Ispis slika. Čarobnjak za ispis fotografija prikazuje sve slikovne datoteke iz otvorene ili odabrane mape tako da možete odabrati datoteke koje želite ispisati.

Slike iz mape možete ispisivati i ne otvarajući mapu. Kliknite mapu koja sadrži slike koje želite ispisati, a zatim u odjeljku Zadaci slika kliknite Ispis slika.

Da biste fotografije slali e-poštom:

 1. Kliknite Start, a zatim Moje slike.
 2. Kliknite fotografiju koju želite poslati.
 3. U odjeljku Zadaci datoteka i mapa kliknite Pošalji datoteku e-poštom.

Pronalaženje slika

Sustav Windows pomaže vam da brzo pronađete fotografije u računalu. Kada spremite neku datoteku fotografije, sustav Windows automatski je pohranjuje u mapu Moje slike.

 • Svaki put kada prenosite fotografije iz digitalnog fotoaparata, sustav Windows unutar mape Moje slike kreira novo područje (podmapu) za njihovo pohranjivanje.
 • Sustav Windows daje i naziv toj mapi. Taj naziv uvijek možete promijeniti.
 • Klikom na tu podmapu prikazuje se sadržaj u slikama minijaturne veličine. Dvokliknite neku minijaturu da biste pogledali veću verziju te fotografiju u oknu pregleda u programu Windows preglednik slike i faksa.
 • Da biste odabrali više fotografija u mapi, pritisnite i držite tipku CTRL i istodobno kliknite svaku od tih fotografija. Zatim vucite i ispustite da biste premjestili, kopirali ili izbrisali odabrane fotografije.

Sustav Windows može pohranjivati i fotografije iz drugih izvora osim digitalnih fotoaparata, kao što su fotografije koje su vam poslane e-poštom ili one koje dohvaćate i spremate s weba.

Spremanje slika na CD

Divno je imati trenutačan pristup desecima fotografija na računalu. Digitalne slike, međutim, često koriste više memorije računala od ostalih datoteka. Sustav Windows omogućuje lako spremanje vaših omiljenih fotografija na kompaktni disk (CD). Čarobnjak vas vodi kroz proces pohranjivanja slika na CD. Korištenjem CD-ja oslobađa se prostor na računalu. Da biste imali koristi od te značajke, trebat će vam:

 • CD pogon s mogućnošću snimanja
 • prazni CD na koji možete prenijeti fotografije.

U nekim trgovinama CD-ovi za snimanje nazivaju se CDR-ovi. Pobrinite se da kupite CD-ove za snimanje koji će raditi na vašem računalu.

Da biste spremili fotografije na CD:

 1. Pronađite fotografije ili mapu koja sadrži fotografije koje želite prenijeti na CD.
 2. Desnom tipkom miša kliknite željene mape ili fotografije. Da biste odabrali više fotografija, kliknite prvu, a zatim pritisnite i držite tipku CTRL i kliknite ostale fotografije.
 3. Kliknite Pošalji, a zatim Presnimljivi CD.
 4. Slijedite upute na zaslonu.

Kada kopirate fotografije na CD, možete ih izbrisati s računala.

Prilagodba računala

Sustav Windows XP sadrži širok izbor podloga. Možete i hvatati fotografije i slike na webu. Evo kako se radnoj površini daje svjež izgled.

Važno  Da biste slijedili sljedeće upute, na upravljačkoj ploči prijeđite na Prikaz po kategorijama.

Da biste prilagodili podlogu radne površine:

 1. Desnom tipkom miša kliknite Windowsovu radnu površinu pa na izborniku koji se pojavljuje odaberite Svojstva.
 2. U dijaloškom okviru Svojstva prikaza kliknite karticu Radna površina.
 3. Na kartici Radna površina učinite nešto od sljedećega:

 

 • U okviru Boja odaberite boju.
 • Na popisu Podloga kliknite sliku podloge. Na popisu Položaj kliknite Sredina, Poploči ili Rastegni da biste odredili kako će se vaša slika prikazati.
 • Kliknite Traži da biste potražili sliku podloge u drugim mapama ili na drugim pogonima. Možete koristiti datoteke sa sljedećim proširenjima: .bmp, .gif, .jpg, .dib ili .png. Na popisu Položaj kliknite Sredina, Poploči ili Rastegni da biste odredili kako će se slika prikazati, a zatim kliknite U redu ili Primijeni.

Ako želite koristiti neku sliku s web-mjesta dok ste još na tom mjestu, desnom tipkom miša kliknite tu sliku, a zatim kliknite Postavi kao podlogu radne površine.

Da biste vidjeli praznu podlogu, morate odabrati nema na padajućem izborniku Podloga.

Dodavanje šarenog čuvara zaslona

Učinite svoje radno mjesto veselijim i zaštitite zaslon dok je računalo neaktivno dodavanjem šarenog čuvara zaslona. Sustav Windows XP sadrži širok izbor čuvara zaslona.

Da biste odabrali čuvar zaslona:

 1. Desnom tipkom miša kliknite Windowsovu radnu površinu pa na izborniku koji se pojavljuje odaberite Svojstva.
 2. U dijaloškom okviru Svojstva prikaza kliknite karticu Čuvar zaslona.
 3. Na kartici Čuvar zaslona, na popisu Čuvar zaslona, kliknite željeni čuvar zaslona.
 4. Kliknite Pregled da biste na nekoliko sekundi pogledali čuvar zaslona (pomaknite miš ili pritisnite bilo koju tipku da biste završili pregled), a zatim kliknite Postavke da biste prilagodili njegovo ponašanje.
 5. Kada budete zadovoljni izabranim, kliknite U redu.

Prilagodba teme radne površine

Lako je promijeniti i izgled ostalih elemenata radne površine kao što su tekstualni okviri, naslovne trake i odabrane stavke. Sustav Windows XP sadrži raspon tema usklađenih po boji. Možete i prilagoditi svaki element pojedinačno.

Da biste odabrali temu:

 1. Kliknite Start, a zatim Upravljačka ploča.
 2. Kliknite Izgled i teme.
 3. U odjeljku Odaberite zadatak… kliknite Promijeni podlogu radne površine da biste otišli u dijaloški okvir Svojstva prikaza.
 4. Na kartici Teme, na popisu Teme, kliknite željenu temu, a zatim U redu.

Da biste pojedinačno mijenjali elemente radne površine, otiđite u dijaloški okvir Svojstva prikaza kao što je opisano gore. Zatim slijedite ove korake.

 1. Na kartici Izgled s padajućih izbornika izaberite elemente koje želite prilagoditi i izmijenite ih klikom na gumb Efekti da biste otvorili prozore koji sadrže daljnje upute.
 2. Kada budete zadovoljni, kliknite U redu.

Promjena veličina prikazanih na zaslonu

Postavke razlučivosti određuju količinu informacija koje zaslon prikazuje. Pri niskim postavkama, sadržaj zaslona pojavljuje se kao prikazan kroz teleobjektiv kamere, vidite razmjerno malo informacija (samo dio proračunske ili web-stranice, na primjer), ali se tekst i slike na zaslonu čine velikima. S postavkama visoke razlučivosti, tekst je manji, ali imate više prostora za rad i možete prikazati više objekata istodobno. U sustavu Windows XP mijenjanje postavki razlučivosti zaslona tako da udovoljavaju vašim željama, lako je.

Na 800 x 600 (niska razlučivost) tekst i objekti su veći, ali na zaslonu ima manje mjesta. Na 1280 x 1024 (visoka razlučivost) tekst i objekti su manji, ali imate više prostora na zaslonu.

Da biste promijenili razlučivost zaslona:

 1. Kliknite Start, a zatim Upravljačka ploča.
 2. Kliknite Izgled i teme.
 3. U odjeljku Odaberite zadatak… kliknite Promijeni razlučivost monitora.
 4. Na kartici Postavke, u odjeljku Razlučivost zaslona, povucite klizač na željenu razlučivost, a zatim kliknitePrimijeni.

Dodavanje zvučnih efekata

Prilagodba značajki sustava Windows nudi i više od vizualnih poboljšanja. Možete dodati i zvučne efekte da biste orkestrirali svaki potez, od otvaranja i zatvaranja mapa do pražnjenja Koša za smeće. Zvučni efekti savršen su dodatak svakoj prilagođenoj radnoj površini i sjajan način da izrazite svoju osobnost. I njihovo je dodavanje lako. Evo kako se to radi.

Da biste dodali zvučne efekte:

 1. Kliknite Start, a zatim Upravljačka ploča.
 2. Kliknite Zvukovi, prepoznavanje govora i audio uređaji.
 3. U odjeljku Odaberite zadatak… kliknite Promijenite zvukovnu shemu.
 4. Na kartici Zvukovi, u odjeljku Programski događaji, kliknite događaj na koji želite primijeniti zvuk.
 5. Na popisu Zvukovi kliknite zvuk s kojim želite povezati događaj.
 6. Da biste čuli taj zvuk, kliknite gumb Izvođenje zvuka desno od popisa Zvukovi. Ako ste zadovoljni izabranim, kliknite U redu. Ponavljajte korake 4 i 5 dok ne povežete zvukove sa svim programskim događajima koje želite.
 7. Da biste spremili postavke u prilagođenu zvukovnu shemu, kliknite Spremi kao…. Unesite naziv te zvukovne sheme, a zatim kliknite U redu. Kliknite U redu da biste dovršili postupak i spremili zvukovnu shemu.

Sustav Windows XP sadrži mnogo zvučnih efekata koje možete odabrati. Možete također kreirati i vlastite efekte tako da ih kopirate iz drugih izvora, kao što su CD-ovi i internet, i pohranite na tvrdi disk.

Advertisements